தமிழ்த்தேசியத்துக்கான பெருந்திட்டம்

என்னுடைய முதல்  நூல்:
grandstrategy
தமிழ்த்தேசியம் வெற்றிபெற என்ன செய்யவேண்டும், எது மாதிரியான உத்திகளைப் பின்பற்றவேண்டும், எது மாதிரியான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரவேண்டும், எவ்வாறு அனைத்து தமிழ்த்தேசிய அமைப்புகளையும் இணைத்து சிறப்பாக செயல்படுவது என்று நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள் என்றால் இதுதான் நீங்கள் படிக்கவேண்டிய நூல்.
கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் உத்திகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சியாளர்களின் பார்வை வெகுவாக மாறிவிட்டது, ஆனால் நாம் பழைய உத்திகளிலேயே மூழ்கி இருக்கிறோம். இன்றைய நவீன உத்திகளை அனைவருக்கும் புரியும்படியாக எளிமையாக விளக்கி, தமிழ்த்தேசியத்தின் இலக்குகளை அடைவதற்கான ஒரு பெருந்திட்டத்தை (Grand Strategy) வகுக்கிறது இந்நூல்.

புலிகள், திராவிட இயக்கம், இந்துத்வா எனப் பல்வேறு அமைப்புகளை ஆய்வுக்குட்படுத்தி நாம் என்ன பாடங்களை கற்கமுடியும் என சிந்திக்கவைக்கிறது.
சன் சூவின் போரியல் உத்திகள், அமெரிக்க-அல்கொய்தாப் போர், திரபால்கர் போர், புலிகளின் கொரில்லாப்போர் எனப் பெரிய வலம் வருகிறது. போரிலிந்து பொருளாதாரம் வரை, சதுரங்க ஆட்டத்திலிருந்து அரசியல் ஆட்டம்வரை உத்திகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று உதாரணங்களுடன் விளக்குகிறது.
தமிழர்களின் எதிர்காலத்துக்காகப் போராடும் ஒவ்வொருவரும் படித்து விவாதிக்கவேண்டிய நூல்.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s