Monthly Archives: August 2017

அறிவியலும் தமிழர் அரசியலும்

ஒரு சமூகம் தன்னுடைய அரசியல் இலக்கை அடைய என்ன செய்யவேண்டும்? தன்னை எவ்வாறு ஒரு வல்லமையான சமூகமாக மாற்றுவது? தன்னை அழியாமல் காத்துக்கொள்ள என்ன செய்யவேண்டும்? இந்த கேள்விகள் அனைத்து சமூகங்களுக்கும் முக்கியமானவை, குறிப்பாக இன்றைய சூழலில் தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு மிகமுக்கியமானவை. இக்கேள்விகளுக்கு தற்பொழுதுள்ள பதில்கள் இவ்வாறு இருக்கின்றன: 1. நாம் காண்பது ஒரு அரசியல் … Continue reading

Posted in அரசியல், சமூக அறிவியல், சமூகம், பகுத்தறிவு, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment