அறிவில் எதிரும் புதிரும்

 1. புத்திசாலியான ஒன்றை உருவாக்க புத்திசாலி தேவையில்லை – இடார்வினின் பரிணாம தத்துவம்
 2. கணக்கு போட கணக்கு தெரியவேண்டிய அவசியமில்லை – டூரிங்கின் கணினி தத்துவம்
 3. ஒரு ஏரண (logical) அமைப்பால்  அதன் ஏரணத்தை நிரூபிக்க முடியாது –  கோடாலின் தத்துவம்
 4. மனிதர்களின் சுயநல செயல்பாட்டால் கூட்டு ஒத்துழைப்பை உருவாக்க முடியும் – ஆடம் சுமித்தின் பொருளாதாரத் தத்துவம்
 5. தட்டையாக இருக்கும் ஆனால் உருண்டையானது – பூமியைப் பற்றி பண்டைய கிரேக்கர்கள்
 6. பூமி நிலையாக இருக்கும், ஆனால்  அதிவேகமாக சுற்றும் – கோபர்நிக்கசின் சூரிய மையக் கொள்கை
 7. கோள்கள் இணைக்கப்படாமல்  கோடிக்கணக்கான மைல்கள் தொலைவிலிருந்தாலும்  ஒன்றை  ஒன்று ஈர்க்கும் – நியூட்டன்
 8. ஒளி அலையாகவும் இருக்கலாம் துகளாகவும் இருக்கலாம் – மாக்சு பிளாங்கு
 9. சிறந்த திட்டம் என்பது முழு திட்டமில்லாத செயல்பாடுதான் – சிக்கல் அமைப்புகள்
 10. போரிடாமலும் போராடலாம் – காந்தி

இவ்வுலகில் கடினமான சிக்கல்களைத் தீர்க்கமுடியாமல் போவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம்  எதிரெதிர் துருவங்களை இணைப்பதில் ஏற்படும் கடினம்தான்.  நமது மூளை அவ்வளவு எளிதில் ஒப்புக்கொள்ளாது. அதையும் மீறி தீர்வுகளைக் கண்டுபிடித்தாலும் மற்றவர்கள் ஒப்புவதில்லை. நமது மூளையில் ஒரு மோசமான வியாதி உண்டென்றால் “இதுவா அதுவா” என்று சிந்திப்பதுதான்.  மாறாக நாம் “இதுவும் அதுவும்” என்று சிந்தித்துப் பழகவேண்டும்.

If you want the truth to stand clear before you, never be for or against. The struggle between ‘for’ and ‘against’ is the mind’s worst disease.”  – Jianzhi Sengcan

எதிரும் புதிருமான கருத்துக்களை ஒரே நேரத்தில் மனதில் வைத்துக்கொண்டு குழப்பமில்லாமல் தெளிவுடன் செயல்படுவதுதான் அதி புத்திசாலித்தனத்தின் முதல் அறிகுறி.

The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function. — F. Scott Fitzgerald

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

பிரபாகரனின் முடிவிலா ஆட்டம்

 1. இவ்வுலகில் இருவகையான ஆட்டங்கள் உள்ளன. ஒன்று முடிவுறும் ஆட்டம் (finite game), இன்னொன்று முடிவிலா ஆட்டம் (infinite game) [1]. முடிவுறும் ஆட்டம் வெற்றிக்காக ஆடப்படுகிறது. முடிவிலா ஆட்டம் ஆட்டத்தின் தொடர்ச்சிக்காக ஆடப்படுகிறது. பிரபாகரனின் ஆட்டம் முடிவிலா ஆட்டம்;    இன்றைய பெரும்பாலான அரசியல் தலைமைகள் விளையாடுவது முடிவுறும் ஆட்டம்.   புரிதலுக்காக இனி முடிவிலா ஆட்டத்தை பிரபா ஆட்டம் என்றும், முடிவுறும் ஆட்டத்தை XX-ஆட்டம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.   XX க்கு பதிலாக உங்களுக்குப் “பிடித்த” தலைவர் பெயரைப் போட்டு படிக்கவும்.  இவ்வாட்டங்கள் தலைவர்களுக்கு  மட்டும் பொருந்துவதல்ல, தனி மனிதனுக்கும் பொருந்தும்.

 1.  XX -ஆட்டம் தன்னுடைய நலனுக்காக ஆடப்படுவது. பிரபா ஆட்டம் மற்றவர் நலனுக்காக ஆடப்படுவது.

 1. XX- ஆட்டத்தில்,   ஆடும்பொழுது ஆட்ட விதிமுறைகள் மாறாது (எ .கா தேர்தல் விதிகள்). பிரபாவின் ஆட்டத்தில் ஆட்டம் நடக்கும் பொழுதே விதிமுறைகள் மாறும். (எ .கா உலக நாடுகளின் ஆதரவு)

 1. XX-ஆட்டத்தில் யார் வெற்றி பெற்றார், தோல்வி அடைந்தார் என்று ஆட்ட விதிமுறைகள் தெளிவான விடையைக் கூறும் (எ .கா. தேர்தல் முடிவுகள்). அம்முடிவை ஆட்டக்காரர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பிரபா ஆட்டம் முடிவிலாததால், ஆட்டத்தின் வெற்றி தோல்வி என்பது தீர்மானிக்க முடியாதது. ஆட்டம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

 1. XX -ஆட்டம் ஆட்டத்தின் எல்லைகளுக்குள் நடக்கும். பிரபா ஆட்டம் எல்லைகளுடன் நடக்கும்; எல்லை விரிவாகிக்கொண்டே செல்லும்.

 1. XX-ஆட்டத்தில் உண்மையான முகத்தை மறைத்து முகமுடி அணிந்துதான் விளையாடவேண்டும்.  கடைசிவரை தனது போலித் தோற்றத்தையே முன்னிறுத்துவர்.  பிரபா ஆட்டத்தில் முகமுடி இல்லாமல் சுதந்திரமாக ஆடலாம்.

 1. XX-ஆட்டத்தை முழுதாக விளக்கிவிடலாம். பிரபா ஆட்டத்தை முழுதாக விளக்க முடியாது, எல்லை இல்லாதது. அது புதிது புதிதாக பரிணமிக்கும்.

 1. XX-ஆட்டம் ஒரு மேடை நாடகம். நாடகம் முடிந்தவுடன் நமக்கு காண்பிக்க புதிதாக ஒன்று இருக்காது. பிரபா ஆட்டம் உண்மையான திகிலான ஆட்டம். ஆட்டம் என்னென்ன பலன்களை எதிர்காலத்தில் அளிக்கும் என்று யாராலும் கணிக்க முடியாது.

 1. XX -ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறுவோருக்கு பட்டம் கிடைக்கும். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆட்டக்காரரின் பெயரே பட்டமாகும்.

 1. XX -ஆட்டத்தில் வாழ்க்கையே போராட்டமாக துன்பத்துடன் இருக்கும். பிரபா ஆட்டத்தில் போராட்டமே வாழ்க்கையாக இன்பத்துடன் இருக்கும்.

 1. XX-ஆட்டத்தில் இறந்தவுடன் அவரின் ஆட்டம் முடியும். பிரபா ஆட்டத்தில்  இறந்தாலும் ஆட்டம் தொடரும்.

 1. XX-ஆட்டம் அதிகாரத்திற்காக (Power) ஆடப்படும். பிரபா ஆட்டம் வல்லமைக்காக (Strength) ஆடப்படும். அதிகாரம் என்பது இருப்பதை பங்குபோடுவது. வல்லமை என்பது எதிர்காலத்தை உருவாக்குவது. அதிகாரத்தை அளந்து விடலாம். வல்லமையை அளவிடாமுடியாது, ஏனெனில் ஆட்டம் முடிவுறாதது.

 1. XX – ஆட்டக்காரர்கள் இருக்கும் எல்லைக்குள் எவ்வளவு  சுதந்திரத்தை அடைய முடியும் என சிந்திப்பார்கள். பிரபா ஆட்டக்காரர்கள் இதுபோன்ற அரசியலை வெறுப்பார்கள். எல்லைகளை  உடைத்து எவ்வளவு தூரம் சுதந்திரத்தை உருவாக்க முடியும்  என சிந்திப்பார்கள்.

 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு நேரம் முடிந்த உடன் ஆட்டம் முடிந்து விடும். ஆனால் பிரபா ஆட்டம் முடிவிலா எல்லையில்லா ஆட்டம் என்பதால், அது நேரத்தை  உற்பத்தி செய்கிறது. அதன் நேரம் ஆட்டம் தொடங்கியதிலிருந்து ஆரம்பித்து முடிவில்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கும்.

 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு வேலை (work) என்பது இவ்வுலகில் இருப்பதை அடைந்து பாதுகாப்பது. பிரபா ஆட்டத்தில் வேலை எனபது இவ்வுலகில் இல்லாத எதிர்காலத்தை அடைய முற்படுவது. அவ்வெதிர்காலம் மேலும் பல எதிர்கால வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும்படி எல்லை இல்லாதது.

 1. XX-ஆட்டத்தில் என்ன சாதித்தோம், என்ன பட்டம் பெற்றோம் என்பதுதான் முக்கியம். பிரபா ஆட்டத்தில் என்ன சாதிக்கவேண்டி இருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியம்.

 1. XX-ஆட்டக்காரர்களின் பார்வையில் பிரபா ஆட்டம் கண்ணுக்கு தெரியாது. அவர்களுக்கு முடிகிற ஆட்டம் மட்டுமே கண்ணுக்குத் தெரியும்.

 1. XX-ஆட்டத்தில் இறந்தால், அவரின் காலமும் ஆட்டமும் முடிந்தது. பிரபா ஆட்டத்தில் இறந்தால், புதிய பிரபாக்கள் பிறந்துகொண்டு இருப்பார்கள், ஆட்டம் தொடரும். ஆட்டக்காரருக்கு இறப்பு என்பது இல்லை.

 1. XX- பேச்சில் புதுமை இருக்காது. அவர் பேச்சுடன் அது முடிந்துவிடும், பின்பு யாரும் பேசமாட்டார்கள். பிரபா ஆட்டக்காரரின் பேச்சு தொடர்ந்து கேட்கப்படும், விவாதிக்கப்படும்.

 1. XX- ஆட்டக்காரரின் பேச்சு  மற்றவர்கள் பேசுவதை தடுக்கும். பிரபா ஆட்டக்காரர் கேட்பவர்,  மற்றவர்களை பேச வைப்பவர். இவர்கள் பேசாமல் பேசுவார்கள்.

 1. XX-ஆட்டக்காரருக்கு சமூகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பு / வித்தியாசம் தெரியாது. பிரபா ஆட்டத்தில் பண்பாட்டை ஒரு தோட்டமாகக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் பல்வேறு விளைச்சல்களை உருவாக்குவர். அதன் உற்பத்தி திறன் எல்லை இல்லாதது.

 1. XX-ஆட்டக்காரர் மற்றவர்களைப் போட்டியாக எண்ணி நசுக்குவார். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆளுமைகள் வளர்த்தெடுக்கப் படுவார்கள்.

 1. XX-ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற ஏமாற்றுவேலைகள் செய்தாகவேண்டும். பிரபா ஆட்டத்தில் ஆட்டம் வெளிப்படையாக நடக்கும்.

 1. இவ்வுலகில் தீங்கு (Evil) என்பது முடிவிலா ஆட்டத்தை எந்த விதிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் முடிக்க நினைப்பதால் உருவாவது.

புலிகள் முடிவிலா ஆட்டத்தை ஆடியவர்கள். அவர்கள் இறந்தாலும், அவர்களின்பின் மற்றவர்கள் போராடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையிலேதான் ஒவ்வொரு வீரனும் விதையாகினான். மாவீரர்கள் புதைக்கப்படுவதில்லை, விதைக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு காரணமே அடுத்து வருபவர்கள் போராட்டத்தைத் தொடர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில்தான். இறுதிப்போரின் இறுதி நாட்களில் கடைசிவரை போரிட்டு விதையானது, இறுதிப்போரில் வெற்றிபெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் அல்ல, போராட்டம் தொடரும் என்ற நம்பிக்கையில்தான். அந்த போராட்டம் ஆயுதப்போராட்டமாக இருக்கவேண்டியதில்லை. அது காலத்திற்கேற்ப எந்த வடிவமும் பெறலாம். இது ஒரு முடிவிலா போராட்டம். ஈழம்தான் அதன் முதல்  இலக்கு. இந்த முடிவிலா போராட்டம் ஈழத்தை அடைந்த பின்னும் நிற்கப்போவதில்லை, அது தமிழர் முன்னேற்றத்திற்கான புது இலக்குகளை அமைத்து முன்னேறும். இந்த முடிவிலா போராட்டத்தில் இணைவோரின் வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். முடிவுறும் ஆட்டம் விளையாடுபவரின்  ஆட்டம் ஒருநாள் முடிந்துதான் ஆகும், அதனால்தான் அது முடிவுறும் ஆட்டம்.  அதை ஆடுபவர்களும்  வெகு சீக்கிரம் காணாமல் போய்விடுவர்.  இவ்வுலகில் முடிவிலா ஆட்டமே காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்பது.

 

[1] கருத்துக்கள் “Carse, James. Finite and infinite games. Simon and Schuster, 2011.” என்ற நூலில் இருந்து பெறப்பட்டது.

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் – பகுதி 7 – இறுதி பாகம்

இறுதி ஈழப்போரைப் பற்றி அலசும்பொழுது சிலர் மேற்கொள்ளும் ஒரு தவறான முடிவு என்னவென்றால்,  புலிகள் தங்கள் இலக்கை அடையமுடியவில்லை, அதனால் அவர்களின் ஒட்டுமொத்த உத்திகளும் தவறு என்று. இது ஒரு தவறான மிகமிக எளிமையான பார்வை. நமது இலக்கு என்ன, அதை அடைய என்ன செய்யவேண்டும் ஆகியன தெளிவாக எளிமையாக இருக்கும்பொழுதே (linear problems) இதுபோன்ற பார்வை பொருந்தும்.

ஒரு நாட்டை எப்படி அடைவது, போரை எப்படி வெல்வது என்பது கடுமையான தொகையற்ற சிக்கல்கள் (nonlinear complex problems). எளிமையான பார்வை இதற்குப் பொருந்தாது[7]. மேலும் இதுபோன்ற சிக்கல்களில் சரியா/தவறா என்ற கேள்வியே தவறானது. நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால் “யார் அதிக சிக்கலுடன் செயல்படுகிறார்கள்?” என்பதுதான். உதாரணமாக ஒரு சிங்கம் மனிதனைவிட பலமானது, ஆனால் ஏன் அது கூண்டினில் இருக்கிறது? அது தவறான உத்தியைப் பயன்படுத்தியதனால் அல்ல, மாறாக  மனிதர்கள் அதிக சிக்கலான முறையில்  செயல்படுபவர்கள் என்பதனால்தான். சிங்கம் பலமானது ஆனால் சிக்கலானது அல்ல. ஒரு சிங்கம் ஒரு மனிதனைக்  கொல்ல வேண்டுமானால், வெட்ட வெளியில் ஆயுதமற்ற மனிதனைப் பார்க்கவேண்டும். மாறாக மனிதன் சிங்கத்தைக் கொல்ல அல்லது அடக்க வேண்டுமானால், எத்தனையோ வகைகளில் செய்யலாம்.

யார் நிறைய வேறுபட்ட உத்திகளை  பல்வேறு வகைகளில் பயன்படுத்தி  அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறார்களோ அவர்களே  சிக்கலானவர்கள்.   நாம் எப்பொழுது நமது சிக்கல்தன்மையை அதிகரிக்கிறமோ, அப்பொழுது நாம் நமது சூழலை கட்டுப்படுத்தும் தன்மையை அடைகிறோம், நமது வெற்றி வாய்ப்புகள் கூடுகிறது.  அதனால் உத்திகள் நல்லவையே கெட்டவையா என்பதை,  அவை நமது சிக்கல்தன்மையைக் கூட்டுகிறதா இல்லையா என்பதே தீர்மானிக்கிறது.

புலிகள் இயக்கம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து கிடுகிடுவென பல்வேறு படைப்பிரிவுகள், உளவுப்படை, கடற்படை, விமானப்படை,  உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அரசியல் அமைப்புகள் என வளர்ந்தார்கள். அவர்கள் தொடர்ந்து கற்று உத்திகளையும் அமைப்புகளையும் வளர்த்து சிக்கல்தன்மையைக் கூட்டிக்கொண்டே வந்தார்கள்.  அவர்கள் பலம்வாய்ந்த இந்திய இலங்கை இராணுவங்களை தோற்கடித்ததிற்குக் காரணம், புலிகள் எதிரிகளை  விட அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் சிக்கலான அமைப்பு என்பதால்தான் [3]. அப்படி இருந்தும் ஏன் இறுதிப்போரில் வெல்ல முடியவில்லை என்ற கேள்வி எழுகிறது.  இதற்குக் காரணம்  புலிகளின் உத்திகள் அல்ல. அவர்கள்தான் உத்திகளின் முன்னோடியாகவே இருந்தார்கள்.  உலக நாடுகள் புலிகளின் மீதான தடைகள், புலிகளின் பொருளாதார முடக்கம்,  இலங்கைக்கு  உத்திகள், உளவு,  இராணுவ தளபாடங்கள் எனச் செய்த உதவிகள்,  புலிகளின் சிக்கல் தன்மையைக்  குறைத்தும்  இலங்கையின் சிக்கல் தன்மையைக் கூட்டியதுதான் காரணம்.

புலிகள் போன்ற சிக்கலான இயக்கம் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் நவீன  வரலாற்றில் இதுவரை தோன்றியதில்லை.  திராவிட இயக்கத்தை புலிகளுடன் ஒப்பிடும்பொழுது அதற்கு பலமும் கிடையாது, சிக்கலும் கிடையாது. இந்திய இலங்கை நாடுகளை உருவாக்கியது வெள்ளையர்களே, இன்றைய ஆளும் வர்க்கம் கிடையாது. அடிப்படையில் இந்த நாடுகள் உருவானது ஒரு மாறிய உலக ஒழுங்கின் விளைவாக ஏற்பட்ட  அமைதியான ஆட்சி மாற்றத்தின் விளைவாகவே. இந்த ஆளும் வர்க்கங்கள் புலிகளைப்போல பெரும்போர் நடத்தி எதிரிகளை வீழ்த்திய வரலாறே கிடையாது. சுயமாக ஒரு நாட்டை வலிமையால் உருவாக்கி ஆண்ட வரலாறும் கிடையாது.  அடிப்படையில் இவர்களும் புலிகளைப்போல சிக்கலானவர்கள் இல்லை.  காந்தியின் போராட்டங்கள் அளவில் பெரிதாக இருக்கலாம், சிக்கலானது இல்லை. சுபாசு சந்திரபோசின் படைகள் சப்பானின் கட்டளைப்படி இயங்கிய ஒரு இராணுவ அமைப்பே தவிர, புலிகளைப் போல தனித்து இயங்கிய அமைப்பு அல்ல. புலிகள் இந்த இமாலய சாதனையை  ஒரு சிறுதொகை மக்கள் பலத்தை  வைத்து, சிறிய பொருளாதார பலத்தைக்கொண்டு சாதித்து காட்டி இருக்கிறார்கள்.

ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டுமானால், புலிகள் ஏன் 2009-இல் வெற்றியடையவில்லை என்று கேட்கக்கூடாது. அதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள பெரிதாக ஒன்றுமில்லை. அது இரட்டை கோபுரத் தாக்குதலின்பின் திடீரென்று மாறிய உலக நாடுகளின் நிலைப்பாடுகள்தான் முக்கிய காரணம். அதுபோன்ற திடீர் மாற்றங்களை யாராலும் கணிக்க முடியாது.  நாம் ஈழப்போரிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சரியான கேள்விகள் என்பது:  ஏன் மூன்றாம் ஈழப்போர் வரை புலிகள்  மாபெரும் வெற்றிகளைப் பெற்று வந்தார்கள்,   அதற்கு எப்படி தெற்காசியாவிலேயே யாராலும் முடியாதபடி சிக்கலான அமைப்புகளைக் கட்டி எழுப்ப முடிந்தது, இனி  தமிழ்த்தேசியம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு  என்ன செய்யவேண்டும்   என்பவைதான்.  அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே இக்கட்டுரைத்தொடர் எழுதப்பட்டுள்ளது.  இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளையே இந்த கட்டுரைத் தொடரின் முந்தைய பாகங்களில் ஆராய்ந்தோம். அவற்றை சுருக்கமாகத் தொகுத்து, சில விடுபட்ட கருத்துக்களையும் சேர்த்து அளிப்பதுதான் இக்கட்டுரைப் பகுதியின் நோக்கம்.

புலிகள் சிக்கலான அமைப்பாக வளர்ந்து பல வெற்றிகளைப் பெற்றதற்கு முக்கிய காரணிகளாக நான் கருதுவது:

 1. பரிணாம இயக்கம்: புலிகள் இயக்கம்  என்பது ஈழச்சூழலுக்கு ஏற்ப பரிணமித்த தனித்துவமான பரிணாம இயக்கம். பரிணாம இயக்கங்கள் திட்டமிட்டு கட்டி எழுப்பப்படுவதல்ல. அது சூழலுக்கேற்ப கற்று படிப்படியாக தகவமைத்து (adapt) பரிணமிக்கும் இயக்கம். ஆயுதப் போராட்ட ஆரம்ப காலத்தில் பல்வேறு இயக்கங்கள் பல்வேறு கருத்தியல் வேறுபாடுகளுடன்    தோன்றின. அவற்றிற்கிடையே யார் சிறப்பாக ஈழவிடுதலையை முன்னெடுக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கே மக்களின் ஆதரவு பெருகும்.  இவ்வாறு இயக்கங்களுக்கிடேயே ஒரு பரிணாமப் போட்டி ஆரம்பிக்கிறது. பரிணாமத் தத்துவத்தின்படி  எந்த இயக்கம் ஈழச்சூழலுக்கு ஏற்றபடி கற்று தங்களை சரியாக தகவமைத்துக்  கொள்கிறார்களோ,  அவர்களே வெற்றி பெறுவார்கள்.  முடிவில் அந்தப் பேறு புலிகளுக்கே கிடைத்தது. புலிகளின் கற்றல் என்பது இந்த பரிணாமப் போட்டியின் விளைவாகவே உருவானது. போட்டி இல்லாமல் இயக்கங்கள் கற்கவும் முடியாது வளரவும் முடியாது.  புலிகள் பலமான இராணுவமாக பரிணமித்த பின்பும் கற்றல் நின்று விடவில்லை. உலக இராணுவ உத்திகளை கற்றது மட்டுமில்லாமல், ஒவ்வொரு போரிலும் அனுபவம் பெற்று புதிய உத்திகளை, அமைப்புகளை, படைப்பிரிவுகளே  உருவாக்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள்.  படைப் பிரிவுகளுக்குள்ளே யார் எதிரியுடன் போரில் சிறக்கிறார்கள்  என்ற போட்டியும் உருவாகிறது. இதன் விளைவாக பல சிறப்பான படையணிகளும் தலைவர்களும் பரிணமிக்கிறார்கள். கடற்படை   விமானப்படை என புதிது புதிதாக பரிணமித்துக்கொண்டே இருந்தார்கள்.   இவ்வாறு படிப்படியாக பரிணமித்துதான் புலிகள் ஒரு சிக்கலான அமைப்பாக உருப்பெற்றார்கள். சிக்கலான அமைப்புகளின் தன்மை என்னவென்றால் அவற்றை நம்மால் பரிணமித்துதான்  அடையமுடியும், முழுத்திட்டமிட்டு அடையமுடியாது.  புலிகள் பலம் வாய்ந்த இயக்கமாக மாறுவதற்கும்,  பலவெற்றிகளைப் பெறுவதற்கும்  ஒரு அடிப்படைக் காரணம் அவர்கள் இவ்வாறு பரிணாம உத்தியின் வழியாக பயணித்ததே [2].

 

 1. புலிப்பண்பாடு: ஒரு பெரிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு பலமான அடித்தளம் வேண்டும், அதுபோல ஒரு பெரிய  இயக்கத்தை கட்டி எழுப்பத் தேவையான அடித்தளம் என்பது பண்பாடு தான்.  பொதுவாக தமிழ்ச்சமூகம் என்பது நண்டுகள் எவ்வாறு ஒன்றை ஒன்று பின்னுக்கு இழுக்கிறதோ, அதுபோல ஓர்  ஒற்றுமையற்ற சமூகம்.   இவ்வாறு செயல்படும் நண்டுகளை வைத்து ஒரு பெரிய இயக்கத்தைக் கட்டி எழுப்புவதென்றால், அது முடியாத காரியம். இதிலிருந்து தப்பிக்க ஒரேவழி மாற்றுப் பண்பாடுதான். அதை உணர்ந்து பிரபாகரன் அவர்கள் உருவாக்கியதுதான் அதியுயர் ஒத்துழைப்பான  “புலிப் பண்பாடு”.   புலிப்பண்பாடு என்பது தனிப்பட்ட சமூகம்,  சுயம்,  விதிகள்,  ஓட்டம்,  சடங்குகள்,  வரலாற்று சாயல், சுயநல ஒழிப்பு என்ற ஏழு முக்கிய காரணிகளை உள்ளடக்கியது.   இதைக்கொண்டு எதற்கும் உதவாத நண்டுகளை  எடுத்து உலகில் அனைவரையும் விஞ்சிய புலிகளாக  மாற்றிக்காட்டினார் [4].
 1. சிக்கலான உத்திகள்:  உலக இராணுவங்கள் முழுத்திட்டமிட்டு செயல்படும் முறைகளைப் பின்பற்றினார்கள் (நியூட்டன் சட்டகம்). ஆனால் புலிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் வேறுபட்ட உத்திகளும், முழுத் திட்டமிடல் இல்லாத சந்தர்ப்பவாத அணுகுமுறையைப் பின்பற்றினார்கள் (சிக்கலமைப்பு சட்டகம்).  புலிகள் இந்த உத்திகளைக் கொண்டு உலக இராணுவ வல்லுனர்களின் ஆலோசனையுடன் இயங்கிய சிங்கள இராணுவத்தை இரண்டு தசாப்தங்களாக விரட்டி விரட்டி அடித்தனர்.  இதை  உலக இராணுவ உத்திகளின் தோல்வியாகவே பார்க்கவேண்டும். புலிகளின் உத்திகள்தான்  சிறந்தது என்று சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதியில்தான் சிக்கலமைப்பு பற்றிய  ஆராய்ச்சிகள் தெளிவுபடுத்தின. அதன் பின்னரே உலக இராணுவங்கள் தங்கள் உத்திகளை மாற்றின. புலிகள் உத்திகளில் முன்னோடிகளாக இல்லாமல் இந்திய சிங்கள இராணுவங்களை பலமுறை வெற்றிபெற்றிருக்க முடியாது. உலக இராணுவங்கள்  இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் புலிகளை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் [3].
 1. சிக்கனம்: பரிணாமத்தில் சிக்கனமாக இயங்கி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கும் இயக்கமே வெற்றி பெரும்.  இருக்கும் பொருளாதாரத்தையும் ஆட்பலத்தையும் கொண்டு எந்தப் படையணிகளை உருவாக்கினால் அதிக வாய்ப்புகள் கிட்டுமோ, அதுபோன்று படையணிகள் கீழிருந்து மேலாக ஒவ்வொரு அடியாக கட்டியமைக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு அடியிலும் சிக்கனம் பேணப்பட்டது.  அதுபோக சிக்கனத்திற்கு மேலும் உதவிய செயல்பாடுகள் என்பன:  எதிரிகளைவிட சூழலையும்  உத்திகளையும் பற்றிய  அதிக அறிவு,  துல்லியமான தகவல்கள், ஆழ ஊடுருவி தாக்கும் வீச்சு, எதிரியின் ஆற்றலை உறிஞ்சுதல், புதுமைகளைப் படைத்தல் ஆகியன.   இவ்வாறு செயல்பாடுகளில் சிக்கனத்தை கடைபிடித்ததனால்தான் புலிகள் தங்களைவிட பலமடங்கு பொருளாதார  பலம்வாய்ந்த எதிரிகளை வீழ்த்த முடிந்தது [5].
 1. நம்பிக்கை: நாம் வாழும் உலகம் எவ்வாறு பரிணமிக்கும் என்பது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியாதபடி சிக்கலானது, எண்ணற்ற காரணிகளை உள்ளடக்கியது. நாம் விரும்பும் எதிர்காலத்தை உறுதியாக 100% அடையும் திட்டம் ஒன்றை யாராலும் உருவாக்க முடியாது. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம் விரும்பும் எதிர்காலத்தை அடைய துணிவுடன் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே அணுகமுடியும். புலிகளின் அசுரபலத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.  இந்தியாவோ, இலங்கையோ, ஏன் இந்த உலகமே ஒன்று திரண்டு எதிர்த்த பொழுதும் அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் தெளிவாகவே செயல்பட்டார்கள்.  நம்பிக்கையைப் பற்றி ஒன்றை தெளிவாக புரிந்துகொள்ளவேண்டும். வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் என்றால் அது குருட்டு நம்பிக்கை. அதுபோன்ற நம்பிக்கைகள் சமூகத்தில் அநீதியை உருவாக்கி மக்களைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்தும். மத நம்பிக்கைகள் அதுபோன்ற குருட்டு நம்பிக்கைகளே. நம்பிக்கையுடன்  பகுத்தறிந்த  செயல்பாடுகளும் இணையும் பொழுதே சமூகத்தில் நீதி நிலவும் என்கிறார் தத்துவமேதை பிளேட்டோ. அதுபோன்ற பாதைதான் புலிகளின் பாதை [6].

இன்று நாம் இனவழிப்பு, நிலம் பறிப்பு, மொழி  அழிப்பு, அடையாள அழிப்பு  என்று பல்வேறு சிக்கல்களை தமிழர் தாயகத்தில் எதிர்கொண்டுள்ளோம். அதுபோக புலத்திலும்  நமது அடையாளத்தை அடுத்த தலைமுறைகளிடம் கடத்துவதிலும் பெரிய சிக்கல்களை எதிர்நோக்குகிறோம். இச்சிக்கல்களை நேருக்கு நேராக சந்தித்து தீர்வுகாண்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் முக்கியமானது. அதை நாம் செய்யத் தவறினால் இன்னும் சிலதலைமுறைகளில் தமிழ் பேசுபவர்களும்   இருக்கமாட்டார்கள், தமிழர் என்று கூறிக்கொள்பவர்களும் இருக்கமாட்டார்கள். மக்கள் அந்தந்த நாட்டு  தேசிய அடையாளங்களில் கரைந்து காணாமல் போய்விடுவர். இன்றைய நிலைமையில் இச்சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான தெளிவான முறையான சிந்தனை இருப்பதாகத் தெரியவில்லை.

புலிகள்  உலக இராணுவங்களின் கண்ணில் விரலைவிட்டு ஆட்டும் அளவுக்கு உத்திகளில் முன்னோடியாக இருந்தார்கள், ஆனால் இன்று நாம்  செயலற்று நிற்கிறோம். அன்று புலிகள் பயன்படுத்திய உத்திகளை  இன்றைய தமிழ்த்தேசிய செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிட்டால் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் தெரிகிறது. அதற்கு  இன்றைய தமிழ்த்தேசியத்தைக் குற்றம் கூற முடியாது. புலிகளின் உத்திகளை முழுதாகப் புரிந்து கொள்வதற்கு  புலிகள் தங்கள் உத்திகளை இரகசியம் காரணமாக ஆவணப்படுத்தவில்லை அல்லது அவ்வாறான ஆவணங்கள்  2009-இல் அழிந்து போயிருக்கலாம். அதனால் நாம் பின்னோக்கி அவர்களின் செயல்பாடுகளை  நவீன அறிவியல் தத்துவங்களின்  வாயிலாக  ஆராய்வதின்  மூலமே அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

இக்கட்டுரைத் தொடரை எழுதும்பொழுது நான் உணர்ந்த ஒரு ஆச்சரியமான விடயம்  என்னவென்றால் இன்று நாம் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான உத்திகள் பெரும்பாலும்    புலிகளின் உத்திகளுக்குள்ளே மறைந்திருக்கின்றன என்பதுதான். இது ஏனென்றால் புலிகளின் உத்திகள் என்பது அடிப்படையில் சிக்கலமைப்பிற்கான (complex systems) உத்திகள் .  இதைவிட சிறந்த உத்திகள் இன்றைய உலகில் வேறு இல்லை என்றே சிக்கலமைப்பிற்கான ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன[8.9]. புலிகள் இவ்வுத்திகளை போரில் பயன்படுத்தினார்கள்; நாம் அதை மாற்றி போரற்ற இன்றைய சூழலில் பயன்படுத்த வேண்டும். அது மட்டும்தான் வித்தியாசம். இனி சிக்கலமைப்பு உத்திகளை எவ்வாறு இன்றைய காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தலாம் என சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

 1. ஒரு சமூகம் பேரிடரை சந்தித்தபின் அதிலிருந்து கற்று தன்னை மறுசீரமைத்து முன்பைவிட பலமடங்கு பலம்பெற வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது சமூகங்கள் இவ்வாறான வலுகூட்டலை வரலாற்றுக் கற்பிதங்களின் (naarative) வழியாகவே மேற்கொள்கிறது. உதாரணமாக சப்பானியர்கள், யூதர்கள், மேற்குலகம் பலம்வாய்ந்த நாடுகளாக இவ்வாறுதான் மாறியது. தமிழ்ச்சமூகமும் அவ்வாறு முன்பைவிட பலம்வாய்ந்த தேசமாக மாறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. அவ்வாறான மறுசீரமைப்புக்குத் தேவையான பலம் வாய்ந்த,  முன்னேற்றகரமான, யாருக்குமே கிடைக்காத கற்பிதங்களை (narrative) புலிகள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இதுதான் அவர்களின் மாபெரும் கொடை. அவ்வாறான மறுசீரமைப்பை நோக்கி செயல்படுவது முதன்மையான செயல்பாடாக  இருக்கவேண்டும் [1].
 1. நமது வெற்றி என்பது நாம் எதிர்நோக்கும் சூழலுக்கு ஏற்ப கற்று, பல்வேறு சிக்கலான அமைப்புகளை உருவாக்கி,  அவற்றை இணைத்து இயக்கி,  வாய்ப்புக்களைப் பெருக்குவதை நம்பியே உள்ளது. அவ்வாறு இல்லாமல் நாம் ஒரே  ஒரு உத்தியைத் தேடிக்கொண்டிருந்தால்,  அது சிங்களத்தின்   செயசிக்குறு நடவடிக்கை போன்று படுதோல்வியில் முடியும். நமது சிக்கல்தன்மையை கூட்டுவதை மையமாக வைத்தே நமது செய்லபாடுகள் இருக்கவேண்டும். அதற்கு ஒரு உத்தி என்றில்லாமல், பல்வேறுபட்ட உத்திகளைக் கையாளவேண்டும் [3].
 1. சமூகத்தை பல்வேறு அமைப்புகள் இணைந்து செயல்படும் ஒரு எந்திரமாகப் பார்க்கவேண்டும். நமது இலக்கை அடைய எதுபோன்ற எந்திரங்கள் தேவையோ, அதை உருவாக்குவதுதான் நமது கடமை. மக்களையோ அல்லது ஒரு தலைவரையோ பிழை சொல்லிக் கொண்டிருந்தால், முன்னேற்றம் ஏற்படப்போவதில்லை. நீண்டகால அரசியல் அனைத்தும் அமைப்பு ரீதியானவை என்பதை நாம் முதலில் அறியவேண்டும். (All long term politics are institutional) [10].
 1. அவ்வாறான சிக்கலான அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு பலமான ஒத்துழைப்பான பண்பாடு தேவை. இன்றைய நண்டுப் பண்பாட்டை  வைத்து நம்மால் எந்த ஒரு உருப்படியான அமைப்பையும் உருவாக்க முடியாது. இதற்கானத் தீர்வை புலிகள் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். அதுதான் அதியுயர் ஒத்துழைப்பான புலிப்பண்பாடு. இன்றைய பொதுச்சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறு புலிப்பண்பாட்டை மாற்றி மக்களை அதியுயர் ஒத்துழைப்பான சமூகமாக மாற்றவேண்டும். இதை  மறுசீரமைப்பின் ஒரு முக்கிய பாகமாக எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் [4].
 1. சிக்கலான அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு அறிவு (knowledge) அடிப்படையானது. நமக்கு எப்பொழுதும் முழுமையான அறிவு இருக்கப்போவதில்லை. அதனால் நாம் தொடர்ந்து சோதனை செய்து கற்று அறிவை வளர்த்துக்கொண்டு செல்லவேண்டும். அதற்கேற்ற ஆராய்ச்சி அமைப்புகளை உருவாக்கவேண்டும். நவீன உலகத்தின் பரிணமாத் தத்துவம் என்பது “அறிவுடையது வெல்லும்”. புலிகள் அறிவில் எதிரிகளைவிட முன்னோடிகளாக இருந்ததால்தான் வெற்றி பெற முடிந்தது [2, 5].
 1. வித்தியாசமான, புதிரான, நம்பமுடியாத, துணிவான கருத்துக்களுக்கும் திட்டங்களுக்கும் செவி மடுக்கவேண்டும். வரலாற்றில் அதுபோன்றவைதான் மனித குலத்தை  முன்னுக்கு இழுத்துச் சென்றிருக்கிறது. புலிகள்  ஆரம்பித்த பொழுது “சிறுபிள்ளை வேளாண்மை வீடுவந்து சேராது”  என்றுதான் கிண்டலடிக்கப் பட்டார்கள். முடிவில் அவர்கள் சாதித்ததை  நவீன தெற்காசிய வரலாற்றில் இதுவரை யாரும் சாதிக்கவில்லை. பழைய அலுத்துப்போன வேலை செய்யாத உத்திகளில் ஆற்றலை வீணடிக்கக்கூடாது. இருப்பதிலேயே மோசமான  தவறு என்பது நாம் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரியாமலே செல்வதுதான்.
 1. அமைப்புகளை கீழிருந்து மேலாக சூழலுக்கேற்ப அடுக்கடுக்காக சிக்கனத்துடன் பரிணமிக்க வேண்டும்.  சிக்கலான அமைப்புகளை மேலிருந்து கீழாக திட்டமிட்டு கட்டமுடியாது. புலிகளின் பலம் ஒரு புலிவீரனின் நெஞ்சுரத்திலிருந்து பிறக்கிறது. அவ்வாறு பலமான உறுப்பினர்களை வைத்து, படிப்படியாக கீழிருந்து பல்வேறு பிரிவுகளை உருவாக்கி அடுக்கடுக்காக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிரிவும் சிக்கனமாக தேவைக்கேற்ப இயங்கி இயக்கத்தின் மொத்த வாய்ப்புகளை  பெருக்கும்படி  உருவாக்கப்படவேண்டும். புலிகள் கீழிருந்து மேலாக கட்டப்பட்டவர்கள். எதிரிகள் மேலிருந்து கீழாக கட்டப்பட்டவர்கள். புலிகளின் வெற்றிக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் [5].
 1. அமைப்புகளை பரிணமிப்பதில் அமைப்புகளுக்கிடையே   போட்டிகளை உருவாக்கவேண்டும். அவற்றில் சிறந்த அமைப்புகள் பரிணாமத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பெரிதாக வளரும். ஒரு அமைப்பு அழிந்தாலும் இன்னொரு அமைப்பு அவ்விடத்தை நிரப்பும். ஒரே ஒரு அமைப்பு என்று செயல்பட்டால் அதன் இழப்பை ஈடுகட்டுவது கடினம். நமது உடலில் பல பாகங்கள் இரட்டிப்பாக இருப்பது இதனால்தான். பரிணாமம் இயற்கையிலே திடத்தன்மையை  உருவாக்கும். புலிகள் ஒரு பரிணாம இயக்கமாக இருந்ததால்தான் பலமுடன் இருந்தார்கள்.    ஆரம்பத்தில் பல்வேறு ஆயுதக் குழுக்களுக்கிடையேயான போட்டியே   புலிகளை செதுக்கி பெரிய இயக்கமாக வளர்த்தது. ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு இராணவம்தான் இருக்கமுடியும் என்பதால்தான் ஆயுதப்போராட்டம் முடிவில் ஒரு அமைப்பாக பரிணமித்தது [2].
 1. இலக்கை 100%  உறுதியாக அடைவதற்கான உத்திகளை யாராலும் வகுக்க முடியாது.  அதனால்   இலக்கை நாம் நம்பிக்கையுடன்  தான் அணுகமுடியும்.  நம்மால் முடிந்தவரை பகுத்தறிந்து, அனைத்து அறிவையும் உள்ளடக்கி திட்டமிடவேண்டும். அதே நேரம் மாறும் சூழலுக்கே ஏற்ப தொடர்ந்து கற்று உத்திகளை சீர்படுத்திக்கொண்டே  இருக்கவேண்டும். நம்பிக்கை என்பது இலக்கை அடைவதற்கான மன உறுதியை அளிக்கும். பகுத்தறிந்த செயல்பாடுகள் இலக்கை  அடைவதற்கான வழிகளை உருவாக்கும். புலிகள் அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கையையும் பகுத்தறிந்த செயல்பாடுகளையும் இணைத்து செயல்பட்டதனால்தான் பல வெற்றிகளைப்  பெறமுடிந்தது [6].
 1. இன்றைய சூழலில் ஈழத்தை நேரடியாக அடித்து பிடிக்க முடியாது. யூதர்கள் முதலில் ஒற்றுமையான மக்களாக உருவாகி, உலகிலே சாதனையாளர்களாக மாறி, பலம்பெற்ற  பின்னர்தான் நாடு அமைக்க முடிந்தது. நாம் எவ்வாறு ஒற்றுமையான சாதனைப்படைக்கும் சமூகமாக மாறுவது, நமது அடையாளத்தை மொழியை  எப்படி காப்பது, பிறப்பு விகிதத்தை எப்படி கூட்டுவது, நமது பூர்வீக நிலங்களை எப்படி பறிபோகாமால் பாதுகாப்பது என்று பல திசைகளில் செயல்படவேண்டிய அவசியம் உள்ளது. இச்செயற்பாடுகள்  ஒன்றை ஒன்று பலப்படுத்துவது. நாம் இவ்வாறு ஈழத்தை நோக்கி  எங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் காய்களை நகர்த்தி, படிப்படியாக சிக்கலான அமைப்பாக வளர்ந்து,  சுற்றி வளைத்து வாய்ப்பு அமையும் பொழுதுதான்  வீழ்த்த முடியும். நாம் போகவேண்டிய பாதை படிப்படியாக புலிகளைப்போன்று  பரிணமிக்கும். அதை முன்கூட்டியே அறிய முடியாது, திட்டமிடவும்  முடியாது [3].
 1. மனிதனின் பகுத்தறிவுதான் அவனை செயல்படுத்தும் காரணி என்று பொதுவாக பலரும் கருதுகின்றனர். ஆனால் இது பிழையான பார்வை. மனிதனின் பகுத்தறிவு அவனது உணர்வுகளுக்கு அடிமை என்று அண்மைய ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன. உணர்வுகள் இல்லாமல் மனிதனின் பகுத்தறிவுகூட வேலை செய்யாது [11]. புலிகளின் மனபலத்தில்  உலகில் நிகரற்ற படையை உருவாக்க முடிந்ததற்கு காரணம் உணர்வுகள்தான்.  மக்களிடம் அவ்வாறான உணர்வுகளை உருவாக்குவது முக்கியம். உணர்வுகள்  பெரும்பாலும் வளரும் வயதில் உருவாவதனால், அதற்கேற்றவாறு கல்வி பண்பாட்டு அமைப்புகளை  சீரமைப்பது முக்கியமானது. வளர்ந்து இருபது வயதிற்கு மேலான பின்பு  உணர்வுகளை உருவாக்குவது கடினமானது.
 1. ஒரு நாட்டின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பதில் வரலாறு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒவ்வொரு சமூகமும் தனது எதிர்காலத்தை வரலாற்றின் சாயலிலேதான்  அமைக்க முற்படுகிறது. புலிகள் யாருக்கும் இல்லாத நிகரற்ற வரலாற்றைப் படைத்திருக்கிறார்கள். அவற்றை முழுவதுமாக ஆவணப்படுத்துவது அதிமுக்கியமானது. அதை ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கற்பிப்பது அதைவிட முக்கியமானது. அதனால் அதற்கேற்ற பண்பாட்டு அமைப்புகளை உருவாக்கவேண்டியது முக்கியம் பெறுகிறது. ஒவ்வொரு தமிழருக்கும் என்று புலிகளின் வரலாறு தெரிகிறதோ, என்று ஒவ்வொரு வீடும் மாவீரர் நாளில் வணக்கம் செலுத்துகிறதோ, அன்று தமிழின விடியல் வெகுதூரம் இருக்கப்போவதில்லை. இது எதிரிகளுக்கும் தெரியும். அதனால்தான் புலிகளின் வரலாற்றை மறைக்க முழு மூச்சில் செயல்படுகிறார்கள். அவர்களின் கல்லறைகளை இடித்தார்கள், போரில் அழியாத பதுங்கு கட்டிடங்களைத் வெடி வைத்து தகர்த்தார்கள், தலைவர்களின் உடல்களை மறைத்தார்கள்,   ஐயா நெடுமாறனின் நூலை எரிக்க நீதி மன்றம் உத்தரவிடுகிறது. புலிகள் பற்றிய திரைப் படங்களுக்கு தடை இடுகிறது. அவர்கள் அஞ்சுவது புலிகளின் வரலாறு என்ற மாபெரும் ஆயுதத்திற்குத்தான். புலிகளின் வரலாற்றை மறைக்காமல் அவர்களால்  தமிழரை அடிமைப்படுத்த முடியாது [1].
 1. எதிரிகளின் ஆற்றலை உறிஞ்சி நாம் பலம்பெறுவது ஒரு முக்கிய உத்தியாக இருக்கவேண்டும். புலிகளின் பெரும்பாலான ஆயுதங்கள் எதிரிகளிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டவையே [5].
 1. இறுதிப்போரை தோல்வி என்று எக்காரணத்தைக் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. கிரேக்கர்களின் தெர்மாப்பிளையோ அல்லது யூதர்களின் மாசாதவோ தோல்வி என்று பதியப்படவில்லை. அவை மகத்தான வெற்றிகளாகவே பதியப்பட்டுள்ளன. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் காலம் முழுதும் எதிரொலித்து ஒரு இனத்தை காத்து இயக்கும் வல்லமை கொண்டது. அதனால் நந்திக்கடலின் எதிர்கால விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு அதை ஒரு மகத்தான வெற்றியாகவே பதியப்படவேண்டும். இந்த வெற்றி மனநிலையே நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு நம்பிக்கையுடன் நகர்த்தும் உந்து சக்தியாக இருக்கும். எவ்வாறு கிரேக்கர்களும் யூதர்களும் மீண்டார்களோ, அதுபோன்ற மீட்சிக்கு வழிவகுக்கும். இவ்வுலகில் போரிட்டு அழிந்த இனங்களைவிட, போரிடாமல் அழிந்த இனங்கள்தான் மிக அதிகம். போர்தான் ஒரு தேசத்தின் ஆன்மாவையே உருவாக்குகிறது என்கிறார் புகழ்பெற்ற தத்துவமேதை ஏகல்[3,12].

புலிகள் எவ்வாறு பலவெற்றிகளைப் பெற்றார்கள் என்று பலகாரணிகளை அடுக்கினேன்,  ஆனால் பிரபாகரன் அவர்களை  அவற்றில் உள்ளடக்கவில்லை. ஏனென்றால் இவற்றை உருவாக்கியதே அவர்தான்.  பிரபாகரன் போன்ற ஒரு ஆளுமை இனி  எவ்வளவு காலமானாலும் கிடைக்கப்போவதில்லை.  பிரபாகரன் போன்ற தலைமையை எப்படி உருவாக்குவது என்பதை எந்த அறிவியல் தத்துவத்தாலும் கூற முடியாது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகளை Blackswan என்கிறார் நசீம் தலீபு [13]. பிரபாகரன் அவர்கள் சித்தாந்தம், பண்பாடு, சட்டம், ராணுவ தந்திரங்கள், படைத்தலைமை, நாட்டின் தலைமைப்பொறுப்பு, உலக அரசியல் எனப் பலதுறைகளை கட்டி ஆண்ட ஆளுமை. மற்ற பெரும் தலைவர்கள் ஏதாவது ஒன்றையாவது வெளியிலிருந்து கடன் வாங்கி இருப்பார்கள். உதாரணமாக லெனின், மாவோ ஆகியோர் மார்க்சிடம் இருந்து சித்தாந்தத்தை, பண்பாட்டை கடன் வாங்கினர். நான் அறிந்தவரையில் பிரபாகரனைப் போல இவ்வாறு அனைத்திலும் ஆளுமை செலுத்தியவர் இருவரே. ஒருவர்  சுபார்ட்டாவின் இலைக்கர்கசு[14], இன்னொருவர் முகம்மது நபிகள்.

பிரபாகரன் போன்ற தலைமை நமக்கு இனி கிடைக்கப்போவதில்லை, ஆனால் நாம்  மனம்  தளரத்தேவையில்லை. நபிகளின் காலத்தில் அரேபியா பொற்காலம் காணவில்லை, மாறாக அவரின் மறைவிற்குப்பின் வந்த தலைமைகளை பொற்காலம் படைத்தனர். சுபார்ட்டவும் அவ்வாறே.  நபிகள் போன்ற  தலைமைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால், நாட்டிற்கு ஒரு பலமான அடித்தளத்தை அமைத்து போகவேண்டிய பாதையையும், வழிமுறைகளையும் உருவாக்கிவிடுகிறார்கள். அவர்களுக்குப் பின்வரும் தலைமைகள்  அதை பின்பற்றி பெரும் வெற்றிகளைப் பெறுகிறார்கள். இவ்வாறுதான் நாம் பிரபாகரனைப் பார்க்கவேண்டும். பொதுவாக இதுபோன்ற மாபெரும் ஆளுமைகளைப் பற்றி கூறப்படுவது என்னவென்றால் “அவர்கள் சரியான நேரத்தில் தோன்றுவார்கள், சரியான நேரத்தில் மறைவார்கள்”. நாம் பெரிதாக கலங்கத் தேவையில்லை. நாம் மாபெரும் தேசம் படைக்க என்ன தேவையோ,  அதற்கான மிக பலமான அடித்தளத்தை பிரபாகரன் படைத்துவிட்டார். இனி மிச்சம் இருப்பதை கட்டி முடிப்பது மட்டுமே நமது வேளை. இங்கு ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.  பிரபாகரனின் பாதை  என்பது மதங்களைப்போல குருட்டுத்தனமாக  பின்பற்றுவது கிடையாது. பகுத்தறிந்த செயல்பாடுகளையும் நம்பிக்கையையும்  கலந்த பாதை.

இனி நாம் என்ன செய்யவேண்டும் என்பதை  சுருக்கமாகக் கூறினால் “நமது சூழலுக்கேற்ற சிக்கலான அமைப்புகளை கட்டி எழுப்பவேண்டும்”. நாம் பார்த்த அனைத்து உத்திகளும் அடிப்படையில் இதை நோக்கியதே. நாம் எதிரியைத் தோற்கடிக்க அவர்களைவிட சிக்கலான அமைப்பாக நாம் இருக்கவேண்டும். இதைப் பயன்படுத்திதான் புலிகள் வெற்றி கொண்டார்கள், நாம் பயணிக்கவேண்டிய பாதையும் இதுதான். புலிகள் இவ்வுத்திகளை இராணுவ அமைப்பிற்கு பயன்படுத்தினார்கள், நாம் அனைத்து துறைகளிலும் பயன்படுத்தவேண்டும். புலிகள் வகுத்த பாதையைக் கொண்டு நாம்  இழந்ததை மட்டும் மீட்கப்போவதில்லை. தமிழ்ச்சமூகத்தின் சாதி பாகுபாடுகளை ஒழித்து, சமூகத்தை மறுசீரமைத்து, சிக்கலான அமைப்புகளை கட்டி எழுப்பி, உலகில் அணைத்து துறைகளிலும் மாபெரும் சாதனைகள் நிகழ்த்துவோம். அதற்கான வலிமை புலிகளின் வரலாற்றிற்கு உண்டு. அவ்வரலாறுதான்  புலிகள் நமக்கு விட்டுச்சென்ற மாபெரும் கொடை.

 

 

உசாத்துணை:

 

 1. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 1
 2. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 2
 3. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 3
 4. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 4
 5. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 5
 6. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 6
 7. Bar-Yam, Yaneer. Making things work: solving complex problems in a complex world. Knowledge Industry, 2004.
 8. Osinga, Frans PB. Science, strategy and war: The strategic theory of John Boyd. Routledge, 2007.
 9. Alberts, David S., and Thomas J. Czerwinski. Complexity, global politics, and national security. NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC, 1997.
 10. Popper, Karl. The open society and its enemies. Routledge, 2012.
 11. Haidt, Jonathan. The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion. Vintage, 2012.
 12. சு.சேது, தெர்மாப்பிளையும் நந்திக்கடலும்
 13. Taleb, Nassim Nicholas. The black swan: The impact of the highly improbable. Vol. 2. Random house, 2007.
 14. சு.சேது, சுபார்ட்டா (Sparta) எனும் விசித்திர நாடும் புலிகளின் ஈழமும்
Posted in அரசியல், ஈழப்போர், தமிழ்த்தேசியம், Uncategorized | 1 Comment

ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் – பகுதி 6

பாடம் 6: நம்பிக்கை இல்லாமல் தேசம் இல்லை

 

புலிகள் இயக்கம் என்பது ஒரு சிக்கலான அமைப்பு. புலிகளால் எவ்வாறு உலகம் வியக்கும் பல வெற்றிகளைப் பெறமுடிந்தது என்பதற்கு ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் கூற முடியாது.   சிக்கலான அமைப்புகளின் தன்மை அப்படி.   புலிப்பண்பாடு, உத்திகள்,  பரிணாமம், தலைமை [2,3,4,5]  என பல்வேறு காரணிகளின் கூட்டு செயல்பாட்டின்  விளைவாகவே புலிகள் வெற்றிகரமான இயக்கமாக உருவானார்கள். அவ்வாறான காரணிகளில் நம்பிக்கை என்பது  இன்னொரு முக்கிய காரணி.

இவ்வுலகின் ஒரு  தன்மை என்னவென்றால் அது  எவ்வாறு பரிணமிக்கும் என்பது முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியாதபடி சிக்கலானது, எண்ணற்ற காரணிகளை உள்ளடக்கியது. நாம் விரும்பும் எதிர்காலத்தை உறுதியாக 100% அடையும் திட்டம் என்பது யாரிடமும் இல்லை, யாராலும் உருவாக்கவும் முடியாது. அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம் விரும்பும் எதிர்காலத்தை அடைய துணிவுடன் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே அணுகமுடியும்.

“Faith in evolution is a vital necessity. If we knew for certain what the future hold, faith would be superfluous. It is precisely because the unknowns are so great and dangerous that we require some manner of faith to choose our path and to give us courage. If we cannot believe that our existence is part of a meaningful, unfolding design, it will be difficult to maintain the resolve needed to make it come true.” [5]

இவ்வுலகம் நம்பிக்கை கொண்டோர்களுக்கு மட்டுமே. எவ்வாறு எதிர்காலத்தில்  நம்பிக்கை  இல்லாத மனிதர்கள் தற்கொலை செய்து அழிந்துபோகிறார்களோ, அதுபோல நம்பிக்கை இல்லாத நாடுகளும் இயக்கங்களும் காலப்போக்கில் அழிந்து போகின்றன:

“The person or the nation that has a date with destiny goes somewhere, though not usually to the address in the label. The individual or nation that has no sense of direction in time, no sense of clear future ahead is likely to be vacillating, uncertain in behavior, and to have a poor chance of surviving.” [6]

புலிகளின் அசுரபலத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவர்களின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை.  உதாரணமாக இந்தியா  படைகளைக் கொண்டு மிரட்டிய பொழுது, இலங்கை அடிபணிந்தது, மற்ற தமிழ் போராட்டக் குழுக்களும் அடிபணித்தன. ஆனால்  புலிகள் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொண்டு வெற்றி கண்டார்கள். களத்தில் போராளிகள் விழ விழ, அடுத்து வந்த போராளிகள் போராட்டத்தை  தொடர்ந்தார்கள். உலகிலே வேறு எந்த இயக்கமோ அல்லது எந்த மதமோ புலிகளைப் போல விடாப்பிடியான நம்பிக்கையை, மன  உறுதியை  கொண்டிருப்பார்களா என்பதை ஐயமே. அவர்களின் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கும் ஒரு வாசகம் உண்டென்றால் அது கவிஞர் காசி ஆனந்தனின் வரிகள்தான்:

“நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும்”

இறுதிப் போரில் உலகமே ஒன்று திரண்டு எதிர்த்த பொழுதும், புலிகள் இறுதிவரை மிகத் தெளிவாக நம்பிக்கையுடனே எதிர்கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு இறுதிப்போரின்  முடிவில் இரு தெரிவுகள் மட்டுமே இருந்தன. ஒன்று சரணடைவது அல்லது இறுதிவரைப் போராடி வீரமரணம் அடைவது. புலிகளின் வரலாற்றை அறிந்தவர்களுக்கு புலிகள் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பது வியப்பானது இல்லை. எந்த முடிவு எதிர்கால மக்களிடம் விடுதலைக்கான கனவினை நம்பிக்கையை விதைக்குமோ, அதுவே சிறந்த தெரிவு. அதைத்தான் செய்தார்கள். இன்று எதிரிகள் கொக்கரிக்கலாம், ஆனால் இது தாற்காலிகமே.  வரலாற்றில் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளன. உதாரணமாக தெர்மாப்பிளைப் போரையும், மசாதாவையும் [3,7] எடுத்துக் கொள்ளலாம். இரண்டாயிர வருடங்கள் முன்பாக நடந்த இந்நிகழ்வுகள், இன்றும் மக்களின் நினைவுகளில் இருந்து இயக்குகிறது என்றால்,  புலிகளின் முள்ளிவாய்க்காலும்  நந்திக்கடலும்  அதுபோன்ற தாக்கத்தையே தமிழ்ச்சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும்.  புலிகளின் நம்பிக்கை ஒரு நாள் வென்றே தீரும்.

நம்பிக்கையைப் பற்றி ஒன்றைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் என்றால் அது குருட்டு நம்பிக்கை. அதுபோன்ற நம்பிக்கைகள் சமூகத்தில் அநீதியை உருவாக்கி மக்களைத் துன்பத்தில் ஆழ்த்தும். மத நம்பிக்கைகள் அதுபோன்ற குருட்டு நம்பிக்கைகளே. நம்பிக்கையுடன்  பகுத்தறிந்த  செயல்பாடுகளும் இணையும் பொழுதே சமூகத்தில் நீதி நிலவும் என்கிறார் தத்துவமேதை பிளேட்டோ. நம்பிக்கை மட்டுமோ அல்லது பகுத்தறிவு மட்டுமோ இருந்தால், அது தனிமனிதனுக்கும் சரி, சமூகத்திற்கும் சரி அநீதியை உருவாக்கும்.

“First great political theorist Plato was an ardent admirer of reason, yet he recognized that passion and reason has its proper place in mind and state. When one of the two takes complete control in an individual, the result is injustice of the soul. The same imbalance between reason and passion can lead to injustice in the state.” [8]

இன்றைய திராவிட கட்சிகள்  தங்களது  உண்மையான குறிக்கோள்களின் மீது  நம்பிக்கையை இழந்ததால்தான் இன்று அது திசை தடுமாறி சமூகத்தில் பல அநீதிகளை உருவாக்கி இருக்கிறது, சமூகத்தில் தனிமனித சுயநலம் தலைவிரித்தாடுகிறது.  புலிகள் பகுத்தறிவையும் நம்பிக்கையையும் இணைத்து செயல்பட்டதால்தான் அவர்களால் ஒரே குறிக்கோளுடன் திசைமாறாமல் பல வெற்றிகளைப் பெற முடிந்தது.  வெறும் நம்பிக்கையை மட்டும் கொண்டு வெற்றிகளைப் பெற்றிருக்க முடியாது. அவர்கள்  உத்திகளிலும் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளிலும் முன்னோடிகளாக இருந்தார்கள் என்று முந்தைய கட்டுரைகளில் ஏற்கனவே பார்த்தோம்[2,3,4]. அவர்கள் அமைத்த ஈழநாடு செல்வத்தில் குறைந்திருந்தாலும் பிளேட்டோ கூறியபடி நீதியில் நிறைந்திருந்தது. பெரியார் எதுபோன்ற நாடு அமையவேண்டும் என்று நினைத்தாரோ, அதை புலிகள் நிறைவேற்றிக் காட்டினர்  என்பதை உண்மையான பகுத்தறிவு இயக்கப் பற்றாளர்களும் ஒப்புக்கொள்வார்கள்.

2009-க்குப் பின்னரான ஈழ விடுதலை சார்ந்த செயல்பாடுகள் குறிப்பிடப்படும்படியாக இல்லை. கடந்த பத்தாண்டு செயல்பாடுகள் விரல்விட்டு என்னும் நிலையிலேயே இருக்கிறது [9]. இதற்கு ஒரு காரணமாக சிலர்  கருதுவது என்னவென்றால் நம்மிடம் ஒரு தோல்வி/விரக்தி மனநிலை குடிகொண்டுள்ளது. இது எவ்வளவுதூரம் உண்மை என்று தெரியவில்லை. ஆனால் புலிகள் இருந்த பொழுது எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்ததோ, அந்த நம்பிக்கை இப்பொழுது இல்லை என்று உறுதியாகக் கூறலாம். அதுபோன்ற மனநிலை இயற்கையானது என்று நியாப்படுத்தினாலும், அதிலிருந்து விடுபடாமல் நாம் ஈழம் சார்ந்த அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை முன்னெடுப்பது  என்பது கடினமான காரியமே.

புலிகள் இல்லாத இன்றைய காலத்தில், நமது செயல்பாடுகளை முடுக்க அதிக ஊக்கமும் நம்பிக்கையும் தேவை. அதுபோன்ற நம்பிக்கையை எப்படி உருவாக்குவது? இது முடியாத காரியமல்ல. வரலாற்றில் மற்ற இனங்கள் எவ்வாறு பெரிய பின்னடைவுகளில் இருந்து உளவியல் ரீதியாக மீண்டு வெற்றிகொண்டனர் என்பதனை அறிவதன் மூலம், நாம் நமக்கான ஒரு பாதையை உருவாக்க முடியும். இதற்கு வரலாற்றில் ஒரு சிறந்த உதாரணம் என்றால் யூதர்கள்தான்.

யூதர்களின் உத்தி:

கி.மு. 598 -இல் பாபிலோனியப் பேரரசு இசுரேல் நாட்டைத் தாக்கி, யூதர்களின் கோவிலை தரைமட்டமாக்கி, யூதர்களை பாபிலோனுக்கு நாடு கடத்தினர். அன்றைய காலகட்டத்தில்  அனைவரும் பல்வேறு தெய்வங்களை வணங்கி வந்தனர். ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டிடம் தோற்றால், அதற்கு காரணம் அந்த நாட்டின் இறைவன் தங்கள் நாட்டு இறைவனைவிட பலசாலி என்றே பார்க்கப்பட்டது. தோற்றுப்போன மக்கள் முடிவில் பலசாலியான கடவுளை வணங்கி ஆக்கிரமித்த நாட்டில் கரைந்து போனார்கள். அன்று தோற்றுப்போன யூதர்களும் பெரிய உளவியல் சிக்கலில் மாட்டி  அதுபோன்ற அழிவை  எதிர் நோக்கினர் [10].

அவர்களின் கடவுள் தொற்றுப் போய்விட்டார் என்று கருதினால் அவர்களின் அடையாளம் அழிந்து போகும்.  இதுதான் அன்றைய யூத அறிவுசீவிகள்  எதிர்நோக்கிய முக்கிய சிக்கல்   இதிலிருந்து அவர்கள் தப்பிக்க வகுத்த உத்திதான்  “உலகை ஆளும் ஒற்றைக் கடவுள்” என்ற தத்துவம். பாபிலோனியர்களிடம்  இசுரேல்  தோற்றதற்குக் காரணம், இசுரேலியர்களின்  கடவுள் வகுத்த ஆணைகளை மக்கள் பின்பற்றாததனால் தான். அதனால்   கடவுளின் கோபத்திற்கு உள்ளாகி, கடவுள் எதிரிகளை அனுப்பி  பழிவாங்குகிறார். நமது கடவுள் இசுரேலுக்கான கடவுள் மட்டுமல்ல, உலகத்தையே ஆளும் ஒற்றைக் கடவுள். அவரின் கட்டுப்பாட்டில்தான் அனைத்து நாடுகளும், உலகமும் இயங்குகிறது . நாம் கடவுளின் ஆணையைப் பின்பற்றினால், நாம் இழந்தது அனைத்தும் கிடைக்கும் என்று யூத அறிவுசீவிகள் விளக்கமளித்தனர் [10].

இந்த ஒரு விளக்கத்தின் மூலம்  ஒரே  கல்லில் பல காய்களை வீழ்த்தினார்கள்.

 1. அவர்களின் கடவுள் தாழ்ந்தவர் அல்ல. அதற்கு மாறாக உலகிலேயே அவர்தான் வல்லமையானவர். அவர் ஒருவர்தான் கடவுள், மற்ற நாட்டு கடவுளரெல்லாம் வெறும் பொம்மைதான்.  அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது தோல்வியே அல்ல. அதை  அவர்களின் கடவுளின் சக்தியின் வெளிப்பாடாகக் கொண்டு,  தோல்வியை  அவர்களின் வெற்றியாக  மாற்றினர். இதன் மூலம் தோல்வி உளவியலிலிருந்து அவர்கள் வெளி வந்தனர்.
 1. தோல்விக்குக் காரணம் கடவுளின் ஆணையை ஒழுங்காகப் பின்பற்றாதுதான் காரணம் என்பதன் மூலம் மக்களை தீவிர நம்பிக்கையில் செலுத்தி அடையாளத்தைக் காத்தனர். அதற்கேற்றபடி சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தனர். இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே அவர்களின் கட்டுக்கதைகளையும் வரலாற்றையும் உள்ளடக்கி பைபிளை எழுதினார்கள். தோல்வியால் அவர்கள் நம்பிக்கை இழக்கவில்லை, மாறாக நம்பிக்கை முன்பைவிட பன்மடங்கு அதிகரித்தது.
 1. இழந்த நாடு மீண்டும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை
 1. பாபிலோனியர்கள் யூதர்களின் கோவிலை இடித்தனர். அதற்கு பழிக்குப் பழியாக பாபிலோனியர்களின் கடவுளை தாழ்த்தவேண்டும். அதை அவர்கள் “தங்களின் கடவுள் மட்டுமே கடவுள், மற்றதெல்லாம் பொம்மை” என்று கூறி பழிவாங்கினர். இது அவர்களுக்கு பழிவாங்கிய உளவியல் திருப்தியை  அளித்தது. முடிவில் அன்று அவர்கள் வகுத்த இறை கோட்பாடுகளை இன்று பாதி உலகம் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்த  இறை கோட்பாட்டை  அன்றைய யூதர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினர் மட்டுமே ஏற்றுக்கொண்டனர். மற்றவர்கள் இவர்களை தூற்றினார்கள். இதுபோன்ற நம்பிக்கைகள்தான் நமது  இவ்வளவு துன்பத்திற்கும் காரணம் என்றனர். முடிவில் நம்பிக்கை கொண்ட யூதர்கள் மட்டுமே மிஞ்சினர், மற்றவர்கள் கரைந்து காணாமல் போயினர்.

அவர்களைவிட பலம் வாய்ந்து விளங்கிய பண்டைய பாபிலோனியர்களோ,  எகிப்தியர்களோ, ரோமர்களோ, அறிவிற்சிறந்த கிரேக்கர்களோ இன்றில்லை. ஆனால்  யூதர்கள் இன்றும் இருக்கிறார்கள். இதற்கு அடிப்படைக் காரணம் என்னவென்றால் வலிமை என்பது நீடித்து இருப்பதல்ல. எந்த ஒரு நாடோ பண்பாடோ காலப்போக்கில் வலுவிழக்கும். அவ்வாறான வலுவற்ற நிலையில் அவர்கள் அழியாமல் தாக்குப்பிடிக்கிறார்களா என்பதே அவர்களின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது. யூதர்களின் விடாப்பிடியான நம்பிக்கையே அவர்களை காத்து வந்திருக்கிறது. எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் பாரிய பின்னடைவு அல்லது தோல்வி ஏற்படுகிறதோ, அப்பொழுதுதான் அவர்களின் நம்பிக்கையேக் கூடும். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு தோல்வி என்பது நம்பிக்கையை குறைக்கும். இதுதான் யூதர்களின் வெற்றிக்குள் இருக்கும் ஒரு இரகசியம். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நாடில்லாமல் திரிந்தாலும் நம்பிக்கையினால் நாட்டை மீண்டும் அடைந்தனர்.

யூதர்கள் கையாண்ட உத்திகள் பார்ப்பதற்கு சிரிப்பாகத் தோன்றினாலும், நாம் உணரவேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால் மனிதனின் உளவியல் அன்றிலிருந்து இன்றுவரை மாறவில்லை. மனிதன் அதே மனநிலையில்தான் உள்ளான். அதனால் உலக தேசியங்களும் இதே மனநிலையிலேயே செயல்படுகின்றன. யூதர்கள் என்ன உத்திகளை பயன்படுத்தினார்களோ, அதே உத்திகளை தேசியங்கள் அவர்களின் சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றி பயன்படுத்துகின்றன.

உலகிலுள்ள ஒவ்வோரு தேசியமும் தங்களது வரலாற்றை உன்னதமாகவே எண்ணுகிறது. உலகில் எந்த ஒரு நாட்டின் வரலாறும் தோல்வி மனப்பான்மையுடன் எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கவே  முடியாது. இது ஒவ்வொரு  தேசியத்தின் அடிப்படை உளவியல் தேவை.  இது ஏனென்றால் தேசியம் என்பது ஒருவனின் அடையாளமான “நான்”  என்பதில்  ஐக்கியமாகிவிடுகிறது [11]. அதனால் ஒருவன்  தனது தேசியத்தை  தாழ்வாக நினைப்பது, அவன் தன்னையே தாழ்வாக நினைப்பது போன்றதாகும். அது நடக்கமுடியாத காரியம். எப்படி தன்னை தாழ்வாக நினைக்கும் மனிதர்கள்  உளவியலால் பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை  செய்துகொள்கிறார்களோ. அதுபோல தனது வரலாற்றை தாழ்வாகக் கருதும் தேசியமும் அழிந்துபோகும்.

இதனால்தான் எந்த ஒரு  நாட்டின் பள்ளி  வரலாற்றுப் புத்தகங்களும் தங்களது வரலாற்றை உன்னதப்படுத்தி மேன்மையாகவேக் கூறும்.  வரலாற்றுப் புத்தகங்கள் மாணவர்களிடம்  தேசிய  அடையாளத்தை உருவாக்கி  தேசிய சிந்தனையை வளர்ப்பதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டவை;  தேசிய வரலாற்றில் உண்மை என்பது இரண்டாவது பட்சம்தான் என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்களே ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

“In his study History – Remembered, Recovered, Invented” Bernard Lewis doubted whether nationalist history ever had any value to the historian, but he did recognize the great contribution of nationalist history to the national movement itself.”[12]

இந்த உளவியல் சிந்தனையைப்  .போர்களிலும் காணலாம். ஒவ்வொரு நாடும் தனது இழப்புக்களைக் குறைத்தும், எதிரிகளின் இழப்பைக் கூட்டியும் காண்பிக்கும். போரில் எதிரிகளால் தோற்கடிக்கப் பட்டோம், நாங்கள் எதிரிகளைவிட தாழ்ந்தவர்கள்  என்று எந்த  தேசியமும் ஒப்புக்கொள்ளாது. அவ்வாறு தோல்வி ஏற்பட்டாலும் அதைத் திட்டமிட்ட  பின்னகர்வு என்றே கூறும். இதுவும் வரலாற்றாசிரியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் உண்மை[13].

ஒவ்வொரு நாடும் தனக்கென்று ஒரு பொற்காலம் வைத்திருக்கும், அதைப் போற்றிப் புகழும். அது பெரும்பாலும் கட்டியமைக்கப்பட்ட பொய்யாகவே  இருக்கும். உதாரணமாக இந்துத்வா தேசியர்கள், புராணக் கதைகளை எடுத்துக்கொண்டு அன்று “விமானங்கள்” இருந்தன, “ஏவுகணைகள்” இருந்தன,. உலகிலேயே நாம்தான் அனைவரையும் விட முன்னேறிய நாடாக இருந்தோம் என்று பொற்காலக் கதைகளைக் கூறுவார்கள். இதுபோன்ற பொற்காலக் கட்டுக்கதைகளை அனைத்து தேசிய சிந்தனைகளிலும் காணலாம். இவ்வாறு ஒரு தேசியம் கூறுவதற்கானக் காரணம் என்பது உளவியல் ரீதியாக மக்களிடம் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி, அவர்களைத் தூண்டி எதிர்காலத்தில் ஒரு “பொற்காலம்” காண்பதே. உதாரணமாக அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் “அமெரிக்காவை மீண்டும் உன்னதமாக்குவோம்”  என்று பரப்புரை செய்துதான் திரம்பு வெற்றிகொண்டார். அவ்வாறே பில் கிளிண்டனும்  பரப்புரை செய்தார்.

வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்வது என்னவென்றால்:  தேசத்தின் வரலாறு என்பது ஏதோ பழையது, எந்தவொரு விளைவும் இல்லாதது அன்று. ஒரு தேசிய இயக்கம் தேசத்தின் எதிர்காலத்தை இறந்தகால வரலாற்றின் சாயலில் உருவாக்க முயல்கிறது.   ஒரு தேசத்திற்கு எதிர்காலம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல இறந்தகால வரலாறும் முக்கியம்; தேசத்தின் பொன்னான இலக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல தேசத்தின் பழைய பொற்காலமும் முக்கியம் [14]. நாம் ஒருவகையில் வரலாற்றின் பிடியில் சிக்கியுள்ள கைதிகள். நாம் எதுமாதிரியான வரலாற்றை எடுத்துக் கொள்கிறோமோ, அது  நமது உளவியலைத் தூண்டி நமது எதிர்கால செயல்பாடுகளைத் தீர்மானிக்கும்.

இதனால்தான் ஒவ்வொரு தேசமும் தனது வரலாற்றை உன்னதமாக எழுதி, ஒவ்வொரு பின்னடைவையும்  தனது வரலாற்றில் வெற்றியாக பதிவு செய்து முன்னேறுகிறது. அவ்வாறு செய்யும் தேசங்களை வாழ்கின்றன. தோல்வி மனப்பான்மையில் இருக்கும் தேசங்கள் விரைவில் அழிந்துபோகின்றன. அவ்வாறுதான் மனிதர்களின் உளவியல் பரிணாமத்தால் கட்டியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்து என்ன?

வரலாறு கூறும் பாடம் என்னவென்றால் நம்பிக்கையில்லாமல் நம்மால் வெற்றிகரமாக அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர முடியாது. அவ்வாறான நம்பிக்கையை எப்படிப் பெறுவது?

 • முதலில் 2009-ஐ நமது வரலாற்றில் சரியாக நம்பிக்கையுடன் பதிவு செய்யவேண்டும். 2009-ஐ தோல்வி என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்மை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. எதிரியும் அதைத்தான் விரும்புவான். பரணி கிருஷ்ணரஜனி அவர்களின் பார்வை இவ்விடத்தில் சரியானது: 2009 நிகழ்வுகளை முள்ளிவாய்க்கால் நந்திக்கடல் என்று இரண்டாகப் பிரிக்கவேண்டும். முள்ளிவாய்க்கால் என்பது சிங்களமும் உலக நாடுகளும் இணைந்து நடத்திய இனப்படுகொலையைக் குறிப்பது. இதைக்கொண்டு    அவர்களைக் குற்றாவாளிக் கூண்டில் நிறுத்துவதற்கு தொடர் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளவேண்டும். நந்திக்கடல் என்பது போராளிகளும் மக்களும் விடுதலைக்காக இறுதிவரை களமாடியதைக் குறிப்பது. இதை எக்காரணம் கொண்டு தோல்வி என்று ஏற்கமுடியாது. கிரேக்கர்களின் தெர்மாப்பிளையோ அல்லது யூதர்களின் மாசாதவோ தோல்வி என்று பதியப்படவில்லை. அவை மகத்தான வெற்றிகளாகவே பதியப்பட்டுள்ளன [7,3]. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் காலம் முழுதும் எதிரொலித்து ஒரு இனத்தை காத்து இயக்கும் வல்லமை கொண்டது. அதனால் நந்திக்கடலின் எதிர்கால விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு அதை ஒரு மகத்தான வெற்றியாகவே பதியப்படவேண்டும். அதையேத்தான் இறந்த மாவீரர்களும் விரும்புவார்கள். இந்த வெற்றி மனநிலையே நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு  நம்பிக்கையுடன் நகர்த்தும் உந்து சக்தியாக இருக்கும். எவ்வாறு கிரேக்கர்களும் யூதர்களும் மீண்டார்களோ, அதுபோன்ற மீட்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
 • எந்த ஒரு குழு நம்பிக்கையையும் ஒரு  சமூகமாக இணைந்துதான் தக்கவைக்க முடியும்.  புலிகளும் யூதர்களும் ஒரு தனிப்பட்ட சமூகமாக இருந்ததனால்தான் அவர்களது  நம்பிக்கையை தக்கவைக்க முடிந்தது. இன்றைய நமது சமூகம் பல மூடநம்பிக்கைகள் கொண்டு, உள்ளுக்குள் பல முரண்களைக் கொண்டு, ஒருவரை ஒருவர் நண்டு போல பின்னுக்கு இழுத்து,  தேவையில்லாத இடங்களில் தனது ஆற்றலை வீணடிக்கும் சமூகம்.  இதுபோன்ற பண்பாட்டைக் கொண்டு எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்துதான் புலிகள்  புலிப்பண்பாட்டை உருவாக்கினர்.

ஒரு சமூகம் ஒரு பேரிடரை/ பேரிழப்பை  சந்தித்தபின், தன்னை பலப்படுத்திக்கொள்ள மறுசீரமைக்கும். இதை  ஏற்கனவே பகுதி-1 -இல் விரிவாகப் பார்த்தோம். யூதர்கள் தங்களின் பின்னடைவிற்கு எதிரிகளையோ அல்லது விபத்துக்களையோ குற்றம் சாட்டவில்லை, மாறாக பிழை தங்களின்மீதே உள்ளது என்று எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதனால் புதிய சூழலுக்கு ஏற்றபடி  அவர்களின் சமூகத்தை மறுசீரமைத்து முன்னேறினார்கள். பரிணாமத்தில் எந்த  உயிர் அல்லது அமைப்பு தனது சூழலுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக்கொள்கிறதோ, அதுவே வெற்றிபெறுகிறது. அந்த வகையில் யூதர்கள் தங்களின் மீது  பழியை எடுத்துக்கொண்டு மறு  சீரமைத்ததே  சிறந்து உத்தி. இதுவும் அவர்களின் வெற்றிக்கான ஒரு காரணம்.  .

2009-இல் இனவழிப்பிற்கு காரணமாக நாம் “திமுக முதல் ஐ.நா வரை திட்டி தீர்த்துவிட்டோம்”. ஆனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மையான காரணம் என்பது நாமாகிய மக்கள்தான். தமிழ்நாட்டில் 6 கோடி மக்களாக இருந்தும் இறுதி  ஈழப்போரில் எந்த உதவியும் செய்யாமல் மானாட மயிலாட பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம். நமக்கில்லாத அக்கறை ஏன் ஐ.நாவுக்கு இருக்கவேண்டும்? அடிப்படையில் ஒரு கடைந்தெடுத்த கேவலமான சமூகம் நாம் என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொண்டு, நாம் மாறிய சூழலுக்கு ஏற்ப எது மாதிரியான சமூக மறுசீரமைப்புகளக் கொண்டு வரவேண்டும் என்று சிந்திக்கவேண்டும். அவ்வாறு சீரமைக்கவில்லை என்றால் இன்னொரு இனவழிப்பு நடந்தாலும் ஆச்சரியப் படுவதற்கில்லை. அவ்வாறான மறுசீரமைப்புக்கு புலிகளின் வரலாறு எவ்வாறு பயன்படும் என பகுதி-1 இல் விரிவாகப் பார்த்தோம்.. அதை நோக்கி செயல்படவேண்டியது அவசியம். அவ்வாறான சமூகமே எதிர்காலத்தை நம்பிக்கையுடன் துணிந்து எதிர்கொள்ளும்.

உசாத்துணை:

 1. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 1
 2. சு.சேது,  ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 2
 3. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 3
 4. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 4
 5. Csikszentmihalyi, Mihaly. “The evolving self.” (1994).
 6. Boulding, Kenneth Ewart. The image: Knowledge in life and society. Vol. 47. University of Michigan Press, 1956.
 7. சு.சேது, தெர்மாப்பிளையும் நந்திக்கடலும்
 8. Westen, Drew. The political brain: The role of emotion in deciding the fate of the nation. PublicAffairs, 2008.
 9. பரணி கிருஷ்ணரஜனி , தமிழின அழிப்பு / பத்து வருடங்கள் / எதிர்ப்பு அரசியல் https://www.facebook.com/parani.krishnarajani/posts/2337911159595076
 10. Wright, Robert. The evolution of God: The origins of our beliefs. Hachette UK, 2010.
 11. Herriot, Peter. Religious fundamentalism and social identity. Routledge, 2014.
 12. Keren, Michael. The pen and the sword: Israeli intellectuals and the making of the nation-state. Westview Pr, 1989.
 13. Hart, BH Liddell. Why don’t we learn from history?. Lulu Press, Inc, 2015.
 14. Smith, Anthony, and Anthony D. Smith. Nationalism and modernism. Routledge, 2013.
Posted in அரசியல், ஈழப்போர், தமிழ்த்தேசியம் | 2 Comments

சுபார்ட்டா (Sparta) எனும் விசித்திர நாடும் புலிகளின் ஈழமும்

இவ்வுலகில் பல விசித்திரமான அரசியல் தத்துவங்களும் சோதனைகளும் தோன்றியுள்ளன, ஆனால் யாரும் கி.மு 800-இல் சுபார்ட்டாவில் நடந்த விசித்திரமான சோதனைகளைப்போல செய்திருப்பார்களா என்பது சந்தேகமே.  பிளேட்டோவின் “The Republic” என்ற நூலே சுபார்ட்டாவின் சோதனையிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட கருத்துக்கள்தான். இவ்வுலகில் தோன்றிய அனைத்து  (மார்க்சு உட்பட)  சமத்துவ கனவுதேச சித்தாந்தங்களின் மூலவேர் சுபார்ட்டா தான்.

அன்றைய சுபார்ட்டாவில் பெருளாதார வர்க்கவேறுபாடுகள் நிறைந்து பெருங்குழப்பம் நிலவியது. அரசு வலிமையற்றதாக இருந்தது. அந்நாட்டின் மன்னர் இறந்துவிட, அவரின் சிறுவயது மகன் ஆட்சிக்கு வருகிறார். அவருக்கு உதவியாக அவரின் சித்தப்பா இலைக்கர்கசு சிறப்பான ஆட்சி புரிகிறார், ஆனால் இலைக்கர்கசு அரசனைக் கொள்ள சதித்திட்டம் தீட்டுகிறார் என்று அரசரின் குடும்பத்தினர் கருத, அரசர் வளரும்வரை நாட்டைவிட்டு விலகி இருப்பதே நல்லது என்று வெளியேறுகிறார் இலைக்கர்கசு. இந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி சுபார்ட்டாவை சிறப்பான நாடாக்க எதுமாதிரியான  சட்டதிட்டங்களை உருவாக்கவேண்டும் என ஆராய ஆரம்பிக்கிறார்.  அவர் உலகின் பலநாடுகளுக்கு சென்று அவர்களின் வரலாற்றிலிருந்து அனுபவங்களைக் கற்று  ஒரு புதிய சட்டதிட்டத்தை உருவாக்குகிறார் [1].

அதே நேரம் சுபார்ட்டாவில் குழப்பம் மேலும் கூடுகிறது. மக்கள் இலைக்கர்கசுதான் வேண்டும் என வேண்டுகின்றனர். தூதுவர்கள் பலதிசைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டு இலைக்கர்கசை மீண்டும் நாட்டுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். அவர் தான் உருவாக்கிய சட்டதிட்டங்களை ஒரு சிறிய அறிவார்ந்த குழுவிடம் பகிர்ந்து அவர்களின் ஒப்புதல் மூலம் வெளியிட்டு செயல்படுத்துகிறார்.  ஒரு சமத்துவமான, பாலின பாகுபாடற்ற, படைத்திறனில் அனைவரையும்விட  வலிமையான,  எளிமையான, சுதந்திரமான, அனைவரது அடிப்படைத் தேவைகளையும் நிறைவேற்றும் நாட்டை உருவாக்குவதுதான் அவரது அடிப்படை குறிக்கோள். மொத்தத்தில் நாட்டையே தலைகீழாக புரட்டிப்போட்டு மாற்றினார்,

 1. அதுவரை நாடு மோசமான சர்வாதிகாரமாக இருந்தது அல்லது குழப்பமான மக்களாட்சியாக இருந்தது. அதனால் இலைக்கர்கசு இரண்டுக்கும் நடுவாக அறிவில் சிறந்த நெறியான 28 மூத்தவர்களைக் கொண்டு செனட் உருவாக்கினார். முக்கியமான விடயங்களில் அரசர் செனட்டின் ஒப்புதல் இல்லாமல் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது. அரசரின் கடிவாளமாக செனட் செயல்பட்டது.

 1. பொருளாதார வேறுபாடுகளால்தான் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகி நாடும் மக்களும் பலசிக்கல்களை எதிர்நோக்குகிறார்கள் என்று அனைவருக்கும் நிலங்கள் சரிசமமாகப் பங்கிடப்பட்டு பொருளாதாரத்தில் சமநிலையைக் கொண்டுவந்தார். அரசனுக்கும் அதே பங்குதான்.

 1. மக்களை சமநிலையில் வைத்திருக்க ஆடம்பரத்தை ஒழிக்கவேண்டும். அதற்காக தங்கம் வெள்ளியை தடை செய்து  நாணயங்களை ஒழித்து, இரும்பினால் ஆன பெரிய கனமான பணத்தைக் கொண்டுவந்தார். பணத்தை சேமிக்க வேண்டுமானால் மிகப்பெரிய அறை தேவைப்படும் அளவிற்கு பணம் மிகப்பெரியதாக கனமாக இருந்தது. வண்டியில்தான் அதைத்தூக்கிச் செல்லமுடியும். பணத்தை வைத்திருப்பதே பெரும் தொல்லை என்ற நிலைமை உருவானது.  இதனால் பல குற்றங்கள் காணமல் போயின. இதனால் வர்த்தகங்கள் அடிபட்டு வியாபாரிகள் வெளியேறினர். நாடு தற்சார்பு பொருளாதாரத்திற்கு மாறியது. எந்த நாட்டுடனும் பெரிதாக எந்த வர்த்தகமும் கிடையாது. பணமும் வர்த்தகமும்  இல்லாததால் ஆடம்பரத்திற்கு வாய்ப்பில்லை. தேவையான பொருட்கள் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்பட்டன.  ஈலாட்சு (Helots) என்ற அடிமை மக்கள்தான் நிலங்களில் வேலைசெய்தனர். இது ஒன்றுதான் இன்று அவர்களைத் திருப்பிப்பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் செய்த தவறு. அக்காலத்தில் அடிமைத்தனம் என்பது தவறு என்று உணரப்படாத காலம்; அடிமைத்தனம் அனைத்து நாடுகளிலும் காணப்பட்டது.  இன்றும் போற்றிப்புகழப்படும்  தத்துவமேதைகளான பிளேட்டோ அரிசுட்டாட்டில் தோன்றிய ஏதென்சிலும் அடிமைகள் இருந்தனர். அடிமைத்தனம் தவறு என்று இத்தத்துவமேதைகளும் கூறவில்லை.

 1. மேலும் ஆடம்பரத்தை ஒழிக்க பொதுவான உணவறைகள் உருவாக்கப்பட்டன. யாரும் வீட்டில் தனியாக சாப்பிடக்கூடாது, பொதுவாக மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து ஆடம்பரமற்ற எளிமையான உணவைத்தான் சாப்பிடவேண்டும். அரசருக்கும் அதேதான்.

 1. பணத்தை ஒழித்ததால் சமூகத்தில் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது ஒருவனின்  நடத்தையை வைத்து மட்டுமே எடை போடப்பட்டது.

 1. பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் பயிற்சிகள் மூலம் சட்டங்கள்  மக்களின் ஆழ் மனதில்  புகுத்தப்பட்டது.  அதனால் மக்கள் இயல்பாகவே சட்டங்களை மதித்தனர். சட்டம் என்று பயந்து யாரும் பின்பற்றவில்லை

 1. வீடுகட்ட பயன்படும் மரங்களை கோடாரியும் இரம்பமும் மட்டுமே கொண்டு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். அதில் எந்த ஆடம்பரமும் கூடாது. அதனால் மக்கள் மரத்தை வெட்டி அறுத்து அப்படியே வீடு கட்டினர். ஒருமுறை ஒருவர் வெளிநாடு சென்ற பொழுது, அங்குள்ள வீடுகளில் சதுரமான மரக்கட்டைகளைப் பார்த்து வியந்து, இங்குள்ள மரங்கள் சதுரமாக முளைக்கின்றனவா என்று கேட்டிருக்கிறார் என்றால் சுபார்ட்டனின் வீடுகள் எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கும் என்று கற்பனை செய்து கொள்ளலாம்.

 1. ஆண்களுக்கும் பெண்களும் சமம் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டது. எங்கும் சரி சமமாக திரியலாம், ஆடையற்று நிர்வாணமாகக் கூட செல்லலாம். நாட்டின் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக பெண்களுக்கு ஓட்டம், மல்யுத்தம், ஈட்டி எறிதல் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன. குழந்தைகள் நாட்டின் உடைமை, பெற்றோரின் உடமை அல்ல. பிறந்த குழந்தைகளை ஊர் பெரியவர்கள் பார்த்து ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே பெற்றோர்கள் வளர்ப்பதற்கு அனுமதிப்பர். பெண்கள் எந்த ஆண்களை வீரமானவர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள் எனப் பார்த்தார்களோ அவர்களுக்கு புகழ் உருவானது. ஆண்களை பெண்கள் செம்மைப் படுத்தினார்கள். அடிப்படையில் பெண்கள் ஆண்களை ஆண்டார்கள். “நாங்கள்தான் உண்மையான ஆண்களை உருவாக்குகிறோம்” என்று பெருமிதம் கொண்டார்கள்.

 1. திருமணம் எளிமையாக நடத்தப்பட்டது. சொல்லப்போனால் திருமணம் என்பதே யாருக்கும் தெரியாமல்தான் நடக்கவேண்டும் என்று சட்டம் இயற்றப்பட்டது. மாப்பிள்ளை இரவில் யாருக்கும் தெரியாமல் மனமகளைக் கடத்திக் கொண்டு வரவேண்டும். பின் மணமகளின் தோழி மணமகளின் முடியை வெட்டி ஆண்போல உடையணிவித்து இருட்டறையில் விட்டுவிடுவாள். கணவன் யாருக்கு தெரியாமல் மனைவியிடம் வந்து செல்லவேண்டும். இவ்வாறு தெரியாமல்தான் பல நாட்கள் சந்தித்துக்கொள்வர். சிலர் இவ்வாறு குழந்தை பெற்று முடிந்தபின்தான் திருமணம் ஆனதையே அறிவிப்பர்.

 1. குழந்தைகளை துணிச்சலாக எதையும் எதிர்கொள்ளும்படி வளர்த்தனர். குழந்தைகளை  துணிகளில் சுற்றவில்லை, சுவையான உணவை ஊட்டவில்லை, இருட்டில் தனியாக படுக்கவைத்தனர்.

 1. ஏழு வயதில் சிறுவர்கள் தாயிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு பொதுவான இடத்தில் கடுமையான பயிற்சிகள் அளித்து வளர்த்தெடுக்கப் பட்டார்கள். அவர்கள் அவர்களுக்குள்ளேயே அறிவிலும் போர்திறனிலும் சிறந்தவரை  தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள்.

 1. அவர்கள் தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் பேசும்படி வளத்தெடுக்கப் பட்டார்கள். இலைகர்கசிடம் எவ்வாறு எதிரிகளை அண்டவிடாமல் வைத்திருக்கப் போகிறீர்கள் என்பதற்கு “எளிமையையும் சமத்துவத்தையும் கொண்டு எதிர்ப்போம்” என்றார். அடிப்படையில் தங்கமும் வெள்ளியும் இல்லாத நாட்டை யாரும் கொள்ளையடிக்க வரப்போவதும் இல்லை. அப்படி எதிரி வந்தாலும் ஒரு அதி ஒழுக்கமான போர்திறம்மிக்க சமத்துவப் படையை எதிர்கொள்ளவேண்டும். உங்கள் நாட்டிற்கு கோட்டை என்றில்லாமல் எப்படி பாது காக்கப்போகிறீர்கள் என்பதற்கு, “வீரமுள்ள நாட்டிற்கு வீரம்தான் கோட்டை” என்கிறார்.
 2. கவிதைகள், இசை, பாடல்கள் ஆகியன வீரத்தையம் ஒழுக்கத்தையும் புகழும்படி அமைந்தது. அதே நேரம் கோழைத்தனத்தையும் ஒழுக்கமற்ற செயல்களையும் இகழ்ந்தது

 1. போர்க்காலத்தில் மட்டுமே விதிகளும் பயிற்சிகளும் தளர்த்தப்பட்டன. அப்பொழுதுதான் வீரர்கள் தங்கள் கவசங்களையும், முடியையும் அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாம். உலகிலேயே சுபார்ட்டன் வீரர்களுக்கு மட்டும்தான் போர் என்பது எளிதாகவும் பயிற்சிக்காலம் என்பது கடினமாகவும் இருந்தது. பெர்சியப் பேரரசு கிரேக்கத்தின்மீது போர் தொடுத்தபோது, சுபார்ட்டாவின் லியோனாடைசு 300 வீரர்களுடன் வீராவேசமாக போரிட்டது இன்றும் உலகில் போற்றப்பட்டு வருகிறது. உலக இராணுவங்களுக்கு சுபார்ட்டா வீரர்களின் ஒழுக்கமும் படைத்திறமும் இன்றும் பாடமாக இருக்கிறது.

 1. சுபார்ட்டா வீரர்கள் தளபதியின் கட்டளையை அப்படியே செய்தனர், அதே நேரம் மோசமான தளபதியை என்றுமே தளபதியாக ஏற்றுக்கொண்டதில்லை. தலைமைப் பண்புகளிலும், தலைமையின் கட்டளையின்படி நடப்பதிலும் சுபார்ட்டா வீரர்களை யாரும் விஞ்சியதில்லை (புலிகள் விஞ்சியிருக்கலாம்). அன்றைய நாடுகள் பல சுபார்ட்டா வீரர்களை தங்கள்நாட்டு தளபதிகளாக நியமித்தார்கள்.

 1. தேவையில்லாத ஆடம்பரங்கள் இல்லாததாலும், பணம் சேமிக்க உழைக்கவேண்டிய தேவை இல்லாததாலும், உலகியிலேயே அவர்களுக்குத்தான் அதிக ஒய்வு நேரம் இருந்தது. உலகிலேயே அதிக சுதந்திரத்தைக் கொண்ட ஒரு இனக்குழு  இருந்திருக்கிறது என்றால் அது சுபார்ட்டன்கள் தான்.

 1. மொத்தத்தில் அவர்களுக்கு தனிமனித வாழ்க்கை என்ன என்றால் தெரியாது. அவர்கள் ஒரு தேன்கூட்டில் வாழும் ஈக்களைப் போல பொதுவான நன்மைக்காக நாட்டுக்காக வாழ்ந்தார்கள்.

 1. போரில் இறந்தவர்கள் மட்டுமே புதைக்கப்பட்டு அவர்களின் கல்லறையில் பெயர் பொறிக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. மற்றவர்கள் பெயரில்லாமல்தான் புதைக்கப்பட்டார்கள்.

 1. நாட்டு மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அதே போல் வெளிநாட்டினரும் தேவையில்லாமல் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவ்வாறான கலப்பு, தேவையில்லாத எண்ணங்களை மக்களின் மனதில் விதைத்து விதிகளை மீற வைத்துவிடும் என்ற பயம்  தான் இத்தடைக்குக் காரணம்.

 1. இவ்வாறு விதிகளை உருவாக்கி திடமான நாட்டை உருவாக்கியபின், இலைக்கர்கசு டெல்பை கோவிலுக்கு செல்ல முடிவு செய்கிறார். அதற்குமுன் மக்களையும் அரசனையும் செனட்டையும் அழைத்து, அவர் திரும்பி வரும்வரை யாரும்  விதிகளை மீறக்கூடாது என சத்தியம் வாங்குகிறார். பின் டெல்பை கோவிலுக்கு சென்று அவரின் விதிகள் சுபார்ட்டாவை உலகிலேயே சிறப்பான நாடாகும் என்ற உறுதியை கடவுளிடமிருந்து பெறுகிறார். அதன்பின் அவர் உண்ணா நோன்பிருந்து உயிர் துறக்கிறார். எங்கே தானோ அல்லது தனது உடலோ திரும்பினால், மக்கள் விதிகளை விட்டுவிடுவர் என்று எண்ணி, அவரின் உடலை நண்பர்கள் மூலம் எரிக்க உத்தரவிடுகிறார்.  ஒரு அரசன்  தனது இறப்பையும் நாட்டுக்காகவே செய்யவேண்டும், வயது முதிர்ந்து அமைதியாக எதுவும் செய்யாமல் இறக்கக்கூடாது என்ற கருத்தைக் கொண்டிருந்தார்.

 1. அவரின் எண்ணப்படியே சுபார்ட்டா உலகில் புகழ்மிக்க நாடாக விளங்கியது. சிறப்பான ஆட்சி, ஒழுக்கமான மக்கள், ஒழுக்கமான அரசன், குற்றமில்லாத நாடு,  சிறந்த நிர்வாகம், வீரத்தில் உயர்ந்த என மற்ற நாடுகளை விஞ்சி இருந்தது.  எந்த நாட்டையும் ஆக்கிரமிக்கவில்லை, கொள்ளை அடிக்கவில்லை. அண்டைய ஏதென்சு நாட்டுடன் போர் ஏற்பட்டபோது, அவர்களை தோற்கடித்து அவர்களின் கோட்டையை இடித்து விட்டு நாட்டை அவர்களிடமே கொடுத்து வெளியேறிவிட்டனர். ஒரு தங்க நாணயமோ வெள்ளியையோ அவர்கள் கொள்ளையடிக்கவில்லை.  அவர்கள் யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க விரும்பவில்லை, அதே நேரம் யாரும் அவர்கள் நாட்டில் மூக்கை நுழைப்பதை விரும்பவில்லை. அவர்கள் போக்கில் சுதந்திரமாக வாழ்ந்துவந்தனர். இது 500 ஆண்டுகள் தொடர்ந்தது.  அதன்பின் தோன்றிய அரசன்  ஒருவன் மீண்டும் தங்க வெள்ளி பணத்தை அனுமதித்தான். அதன் விளைவாக போட்டி பொறாமை என அனைத்தும் தோன்றி சுபார்ட்டாவின் ஒழுக்கம் குலைந்து சீரழிந்தது.

பண்டைய கிரேக்கர்களின் சோதனைகள் கண்டுபிடிப்புகள் இல்லாமல் நாம் இன்று காணும் நவீன உலகை அடைந்திருப்போமா என்பது சந்தேகமே. சுபார்ட்டா  இராணுவ கட்டுப்பாடான அரசைக்கொண்டிருந்த அதே நேரம் ஏதென்சு மக்களாட்சியுடன் திகழ்ந்தது. அவர்கள்தான் அறிவியலில் முன்னோடிகள். கணிதம், அறிவியல், தத்துவம் என்று அவர்கள் படைத்தது இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. கிரேக்க நாகரீகம் அழிந்தபின் அவர்களின் புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்புகளை ரோமாபுரிப் பேரரசு தொடர்ந்தது. ஐந்தாம் நூற்றாண்டில்   ரோமாபுரி வீழ்ந்தவுடன், மேற்குலகம் இருண்ட காலத்தில் ஆழ்ந்தது. எந்த ஒரு ஒரு புதுமையும் படைக்கப்படவில்லை. அனைத்து கிரேக்க நூல்களையும் இழந்தார்கள். ஒருவகையான மத இறுக்கத்தில் ஆழ்ந்து முன்னேற்றமில்லாமல் உலகம் இருந்தது. பின்பு 13 ஆம் நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில் மேற்குலகம் இசுலாமிய உலகத்துடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது. அத்தொடர்பின் மூலமாக  கிரேக்க அறிவு சார்ந்த நூல்கள் மீண்டும் மேற்குலகிற்கு கிடைத்தன. இதன் பின்னரே மேற்குலகம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தது, சீரிய சிந்தனைகள் வளர்ந்தன, புதிய படைப்புகள் வெளிவந்தன. கோப்பர்நிக்கஸ், கெப்ளர், கலிலியோ, நியூட்டன் ஆகியோர் தோன்றி நவீன அறிவியலை உருவாக்கினர் [2].

சுபார்ட்டா ஏதென்சின் அரசியல்  சோதனைகள்  மக்களிடேயே நல்லாட்சிக்கான கனவினை விதைத்தன. இதன் தாக்கத்தை இத்தாலிய மறுமலர்ச்சி, பிரெஞ்சுப் புரட்சி, இன்று நிலவும் மக்களாட்சி, பொதுவுடமை ஆட்சி, உலக அரசியல் இராணுவ கட்டமைப்புகள் வரை காணலாம்[3]. பண்டைய கிரேக்க வரலாற்றை மேற்குலகம் தனது பழைய பொற்காலமாகக் (Classical civilizations) கருதுகிறது. அதனால்தான் இடைப்பட்ட காலத்தை இருண்டகாலம் என்று பெயர் சூட்டினார்கள். இன்றைய மேற்குலகு என்பது பண்டைய கிரேக்க வரலாற்றின் தொடர்ச்சியாகவே பார்க்கவேண்டும். நவீன அறிவியலுக்குக் காரணமான நியூட்டனின் சிந்தனையைத் தூண்டியவர்கள் பண்டைய அரிசுட்டாட்டிலும், யூக்ளிடும், பிளாட்டோவும்தான். பண்டைய கிரேக்கர்கள் இல்லாமல் நவீன அறிவியலேத் தோன்றி இருக்காது.  அவர்கள் இல்லாவிட்டால் இவுலகமே இன்னும் இருண்டகாலத்தில் இருந்தாலும் இருந்திருக்கும் [2].

சுபார்ட்டா மற்றும் இலைகர்கசின் கதையைப் படிக்கும்பொழுது அதன் சாயலை ஓரளவு புலிகளின் ஈழத்திலும் பிரபாகரனிலும் காணலாம். ஒருவகையில் பார்த்தால் புலிகளின்  ஈழம் என்பது தமிழர்களின் வீரம்செறிந்த ஒழுக்கமான சுபார்ட்டாவும் அறிவிற்சிறந்த ஏதென்சும் சேர்ந்த கலவை. பிரபாகரன் இலைக்கர்கசைப் போன்று ஒரு சட்டசிற்பி (Law  giver). இருவரும் எதையும் எழுதவில்லை, எல்லாவற்றையும் நடைமுறைப் படுத்தினர். புலிகளின் ஈழம் என்பது ஒருவகையில் குறுகிய காலமே இருந்த ஒரு கனவு தேசம் (Utopia). இந்த கனவுதேசம் தான் இன்னும் பலரைத் தூங்கவிடாமல் உசுப்பிக்கொண்டிருக்கிறது.  இந்த கனவுதேச சிந்தனைதான் இன்று தமிழ்த்தேசிய அரசியலை இயக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.  புலிகள் உருவாக்கிய கனவுதேசம் மீண்டும் மக்களை உசுப்பி அக்கனவை மெய்ப்பிக்கும். இந்த  சிந்தனையை அண்ணன் ஆழி செந்தில்நாதன் அவர்கள்  கவிதையில் காணலாம்[4]:

“நீ ஒரு வித்தைபுரிந்தாய்.
விடுதலையை கண்முன்பு காட்டிச்சென்றாய்.
தமிழர் வரலாற்றில் ஓர் கணநேரக்காட்சியாக அது
இன்று முடிந்துபோயினும் முள்ளிவாய்க்காலில்,
நீ அதைக்காட்டிவிட்டாய்தானே!
அதை நாங்கள் ருசிகண்டோம்தானே!
இனி தாகம் அடங்காது.” [4]

எவ்வாறு மேற்குலகம் கிரேக்க வரலாற்றை இறுகப்பற்றி இருண்டகாலத்தில் இருந்து வெளிவந்து சாதனைகளைப் படைத்ததோ, அதைப்போல நாம் புலிகளின் வரலாற்றை இறுகப்பற்றியே, நாம் மீண்டு எழுந்து சாதனைகளைப் படைக்கமுடியும்.  தமிழினத்தின் விடுதலை என்பது புலிகளின் கனவுதேசத்தை நாம் இறுகப் பற்றிக்கொள்வதிலேயே இருக்கிறது. அது தானாக நம்மைக் கொண்டுபோய் கரை சேர்க்கும்.

 

உசாத்துணை:

 1. Plutarch’s Lives, Volume 1, Life of Lykurgus.
 2. சு.சேது, நாம் அறிவார்ந்த சமூகமாகமாறத் தேவையான அடிப்படை காரணிகள்,   https://sethusubbar.wordpress.com/2017/11/11/sciencefactors/
 3. Hodkinson, Stephen, and Ian Macgregor Morris, eds. Sparta in modern thought: politics, history and culture. ISD LLC, 2012.
 4. ஆழி செந்தில்நாதன், https://www.facebook.com/senthilnathan.aazhi/posts/10157933428469046
Posted in ஈழப்போர், ஈழம், Uncategorized | 2 Comments

ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் – பகுதி 5

பாடம் 5: சிக்கனமாக இயங்கி வாய்ப்புகளைப் பெருக்கும் இயக்கமே வெற்றி பெரும்

ஒரு லிட்டர்  தேனைக் கொண்டு  ஒரு தேனீ உலகை பலமுறை சுற்றி  வந்துவிடும். மனிதமூளை மிகக்குறைந்த அளவு சக்தியைக் கொண்டு,  பல கணிப்புகளில் பலமடங்கு அதிக சக்தியை உள்வாங்கும் கணினியைவிட வேகமாகவும் சிறப்பாகவும் கணிக்கிறது. இத்தனைக்கும் தேனீயையோ மனிதனையே யாரும் திட்டமிட்டு உருவாக்கவில்லை. இதற்கு அடிப்படைக்காரணம் பரிணாமம்தான். பரிணாமப் போட்டியில் யார் சக்தியை சிக்கனமாகப் (Efficient) பயன்படுத்துகிறார்களோ  அவர்கள் வெல்வதற்கு வாய்ப்புகள் கூடுகிறது. ஈழப்போரில் புலிகளின் பொருளாதார பலம் சிங்களத்தைவிட பலமடங்கு குறைவாக இருந்தும், அவர்களை பலமுறை தோற்கடித்து வெற்றிகண்டத்திற்கு புலிகளின் சிக்கனம் முக்கிய காரணம். இறுதிப்போரில் புலிகளின் பொருளாதாரம் உலகத்தால் பெரும்பாலும் முடக்கப்பட்டதால்தான் அவர்களால் ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. முடிவில் ஓர் அமைப்பின் அல்லது உயிரின் வெற்றிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது அவ்வமைப்பின் உபயோக ஆற்றல்.

உபயோக ஆற்றல் = சிக்கனம் * கிடைக்கும் ஆற்றல்

உதாரணமாக ஓர் இயந்திரம் 60% சிக்கனமாக 100 வாட்சு ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினால், அதன் உபயோக ஆற்றல் 60 வாட்சு. மீதம் 40 வாட்சு வீணடிக்கப்பட்டது..

ஓர் அமைப்பு வெற்றி பெற சிக்கனமாகவும் இருக்கவேண்டும், அதன் பொருளாதாரத்தையும் வளர்த்துக்கொண்டே இருக்கவேண்டும்.  உலகில் ஒரு  நாட்டின் ஆற்றல் உபயோகத்தை வைத்தே, அதன் பலத்தை கணக்கிட்டு விடலாம். இது ஏனென்றால் வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிதான் (Second Law of thermodynamics) பரிணாமத்திற்கே அடிப்படையானது. இதைப் பற்றிய விளக்கத்திற்கு நான் எழுதிய இன்னொரு கட்டுரையைப் பார்க்கவும்[16].

“Winning Darwin’s game happens to be about dissipating more than your competitor.”  [1]

பரிணாமப் போட்டியில் வெல்ல எதிரியைவிட அதிக ஆற்றலை சிக்கனமாக பயன்படுத்தவேண்டும். அதை எப்படிச் செய்வது?  இரண்டாம் விதியிலிருந்து வரும் இன்னொரு முக்கிய கருத்து என்னவென்றால் ஆற்றலுக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள நேரடித் தொடர்பு. உதாரணமாக உங்களுக்கு பங்குச்சந்தையில் எந்த பங்குகள் நாளை உயரும் என்று உங்களால் சரியாகக் கணிக்க முடிந்தால், அந்தத் தகவலைப் பணமாக (ஆற்றலாக) மாற்றிவிடலாம். நாம் பள்ளிகளில் போட்டிபோட்டு பிள்ளைகளைக் கற்கவைப்பதற்குக் காரணமும் இந்த அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் உள்ள தொடர்புதான். இந்தத் தொடர்பினால் பல அறிவியலாளர்கள் “தக்கது எஞ்சும்” என்ற டார்வினின் தத்துவத்தை “அறிவுடையது எஞ்சும்” என்று மாற்றிக் கூறுகின்றனர்.

“The old Darwinian view of survival of the fittest is now being cast aside in some quarters in favor of the new view of survival of the best informed.” – Jeremy Rifkin [2]

உலகில் முன்னேறிய நாடுகள் அறிவிலும் முன்னேறி இருப்பதற்கு இதுதான் காரணம். அறிவு இல்லாமல் இவ்வுலகில் எதிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படமுடியாது. ஒரு வாழ்வின் உயிருக்கும்  அறிவுதான் அடிப்படையானது.

புலிகள் கிடைக்கும் ஆற்றலை மிகச்சிக்கனமாக பயன்படுத்தியதினால்தான், பலமடங்கு  பொருளாதார பலம்  வாய்ந்த சிங்களத்தை பலமுறை புலிகளால் விரட்ட முடிந்தது. புலிகள் எவ்வாறு சிக்கனமாக செயல்பட முடிந்தது,  அவர்கள் அதற்கு எவ்வாறு அறிவைப் பயன்படுத்தினார்கள், அதற்கு எது மாதிரியான உத்திகள் பயன்படுத்தப்பட்டன, அதிலிருந்து தமிழ்த்தேசியம் என்ன கற்கலாம் என்று ஆராய்வதுதான் இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.  புலிகளின் பொருளாதாரம் இக்கட்டுரையின் நோக்கமில்லை.

chickenPuzzle

ஒரு பக்கம் திறந்த ஆனால் மூன்று பக்கம் கண்ணாடி சுவர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு அறையில் ஒரு கோழியை விட்டு, அதற்கான உணவை கண்ணாடிக்கு  அந்தப்பக்கம்  வெளியே வைத்தால் அந்த கோழி என்ன செய்யும்? அது கண்ணாடி சுவற்றை முட்டிக்கொண்டு வலதும்  இடதுமாக நடந்து கொண்டிருக்கும். முன்னால் இருக்கும் இலக்கை அடைய அது பின்னோக்கி சென்று சுற்றி அடையவேண்டும். ஆனால் கோழிக்கு இது முடியாத காரியம்.  இந்த இரு அச்சு  சிக்கலை (இடது-வலம், முன்-பின்) நமது  நான்கு வயது குழந்தை  எளிதில் தீர்த்துவிடும், ஆனால்  உணவுக்குப் பதிலாக பொம்மையை வைக்கவேண்டும் என்பது வேறு விடயம் [3].

உத்திகளில் ஓர் அடிப்படைத் தத்துவம் என்னவென்றால், சடுதியான  வெற்றிக்கானப் பாதை என்பது  இவ்வாறு சுற்றிவரும் நீண்ட பாதையாகவே இருக்கும்[6]. நேரான பாதை எதிரிக்கு நன்றாகவேத் தெரியும், அதை மறித்துதான் நின்றுகொண்டிருப்பான். நம்மால் இரு அச்சு சிக்கலை எளிதாகத் தீர்த்துவிடுவோம், ஆனால் மனித சமூகம் எதிர்நோக்கும் சிக்கல்கள் பல-அச்சுக்களைக் கொண்டது.  அவ்வாறான  சிக்கல்களை எதிர்நோக்கும் பொழுது, எளிதான பாதையை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் நாம் கோழியைப் போல முட்டிக்கொண்டு நிற்போம். உதாரணமாக ஈழம் அடைய என்ன செய்யவேண்டும் என்றால், இதுதான் என்று ஒன்றை சொல்லிவிட முடியாது. பல செயல்பாடுகளை செய்யவேண்டும், ஒரே நேரத்தில் வெவ்வேறு அளவில் செய்யவேண்டும், காலத்திற்கேற்ப, எதிரிகளின் நடவடிக்கைக் கேற்ப உத்திகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கவேண்டும்.   வெற்றிக்கான பாதையை முன்பே அறியமுடியாது. அந்தப்பாதையை பல-அச்சுகளைக் கொண்ட  உத்திகளில் ஒவ்வொரு எளிதான அடியாக எடுத்துவைத்து பரிணமித்துதான்  அடையவேண்டும்.

இதை  விளக்குவதற்கு நல்ல உதாரணம் சதுரங்க ஆட்டம்தான்.  ஒரு ஆட்டக்காரர் முதலிலேயே இப்படித்தான் வெற்றியடைவேன் என்று முழுதாக திட்டம் தீட்ட முடியாது. எந்த ஒரு திட்டமும் எதிரியின் ஒரு சில  நகர்வுகளிலேயே  மாறிவிடும்.  ஆட்டம் என்பது 16-அச்சுகள் (16-காய்கள்) கொண்ட சிக்கல். இந்த 16-காய்களை புத்திசாலித்தனமாக நகர்த்தி வெற்றிகொள்ளவேண்டும். அதை ஒவ்வொரு நகர்த்தலாக செய்துதான் வெற்றிக்கான பாதையை பரிணமித்து அடையமுடியும். இங்கு முக்கியமான கேள்வி ஒவ்வொரு நகர்த்தலையும் தீர்மானிக்கும் உத்தி என்ன என்பதுதான்.

இதற்கான விடை: எந்த நகர்த்தல் எதிர்கால நகர்த்தலுக்கு  அதிக வாய்ப்புகளை அளிக்கிறதோ, அதுதான் வெற்றிக்கான நகர்த்தல்[4]. அடிப்படையில்  வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கையே. இதை ஏற்கனவே பாகம்-3 -இல் பார்த்திருந்தோம் [5]. இதுதான் உத்திகளின் மையக்கருத்து.

மேலும் இது  புத்திசாலித்தனம் என்ன என்பதற்கே விளக்கம் அளிக்கிறது என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்:

“Intelligence should be viewed as a physical process that tries to maximize future freedom of action and avoid constraints in its own future.” [4]

சதுரங்க ஆட்டத்திற்கும் சமூக அரசியல் ஆட்டத்திற்கும் சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன:

 1. விளையாட்டின் விதிகளை சுற்றுச்சூழல் தீர்மானிக்கிறது. அந்த சூழல் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுவதானால் விதிகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். உதாரணமாக 2001-இல் இரட்டை கோபுரத் தாக்குதலுக்குப்பின் விடுதலை இயக்கங்களுக்கு எதிராக உலக விதிகள் மாறி  புலிகளை  வெகுவாக பாதித்தது. மேலும் ஆட்டத்தில் உள்ளவர் அனைவருக்கும் ஒரே விதிகள் என்பதல்ல,  பாரபட்சமாகவும் இருக்கும்.  உதாரணமாக இறையாண்மை உள்ள அரசுக்கு ஒரு விதிகளும், எதிர்த்து போரிடும் இயக்கங்களுக்கு ஒரு விதிகளும் இருக்கும். அதுவும் தெளிவாக எழுதத்தப்படாமல்தான் இருக்கும்.
 1. ஆட்டத்தில் எது மாதிரியான காய்கள் பயன்படுத்துப் படுகின்றன என்பது அவரவர் பொருளாதாரத்தையும் உத்திகளையும் சார்ந்தது. காய்களை ஆட்டத்தில் உள்ளவர்களே உருவாக்கவேண்டும்.
 1. ஆட்டம் இருவருக்கு இடையேயானது அல்ல. ஒவ்வொரு அணியிலும் பலபேர் பல காய்களை ஒரே நேரத்தில் நகர்த்துவார்கள். ஆட்டத்தில் பல அணிகள் ஒரேநேரத்தில் விளையாடும். ஈழ விவகாரத்தில் புலிகள், சிங்களம், இந்தியா என்று மூன்று தரப்பும் விளையாடின. அதுபோக பல அணிகள் வெளியிலிருந்து வேறு உதவிகள் புரிந்தன.
 2. ஆட்டத்தின் கள நிலவரத்தை ஒருவரால் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவு சிக்கலான விளையாட்டு இது. எதிரிகளின் உத்திகளும் காய்களும் மறைக்கப்பட்டிருக்கும்.  எந்த அணியில் வெவ்வேறு  விதமாக சிந்திக்கும் அறிவுள்ளவர்கள் இருக்கிறார்களோ, அந்த அணியே திறமை மிக்க அணி [15]. அனைவரும் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பவர்களாக இருந்தால், அவர்களால் கள நிலவரத்தை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள முடியாது.
 1. எந்த அணி அதிக எண்ணிக்கையிலான வெவ்வேறு  காய்களை உருவாக்கி இணைந்து நகர்த்தி ஆடுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் கூடும். ஒரே ஒரு காயை உருவாக்கி நகர்த்தி வெற்றிகொள்ள நினைப்பது, சதுரங்க ஆட்டத்தில் முதன் முதலில் ஆடுபவர் ஒரே ஒரு சிப்பாயை மட்டுமே முன்னகர்த்தி எதிரி அரசனைப் பிடிக்க முயல்வதற்கு ஒப்பாகும். அது சிறுபிள்ளைத் தனமானது.

மொத்தத்தில் எந்த அணி இருக்கும் பொருளாதாரத்தைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி பல்வேறு காய்களை உருவாக்கி ஒத்துழைத்து ஒவ்வொரு அடியாக வாய்ப்புகளைப் பெருக்கி விளையாடுகிறதோ, அதற்குத்தான் வெற்றிபெற வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்படி திறம்பட விளையாடினாலும் வெற்றி உறுதி  என்று சொல்ல முடியாது. எந்த நேரமும் ஒரு விபத்தினால் சில காய்களை இழக்கலாம்  அல்லது விதிகள் மாற்றப்பட்டு பின்னடைவு ஏற்படலாம். வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன்தான் இந்த விளையாட்டை ஆட முடியும். உறுதியான வெற்றி என்பதற்கான திட்டம் யாரிடமும் இல்லை. திறமையானவர், நேர்மையானவர் அல்லது உண்மையானவர்   வெற்றி பெறுவார் என்று எந்த உறுதியும் இல்லாத ஆட்டம் இது. வெற்றி என்பது நிகழ்தகவாக (probability) மட்டுமே கூற முடியும், உறுதியாகக் கூற முடியாது.

இங்கே சிக்கனம் எங்கே வருகிறது என்ற கேள்வி எழும். சமூக சிக்கல்கள் என்பது பல-அச்சு உத்திகளைக் கொண்ட சிக்கல். ஆனால் நாம் விரும்பும் அனைத்து உத்திகளையும் பயன்படுத்த நமக்கு பொருளாதாரம் இருக்கப்போவதில்லை. இருக்கும் பொருளாதாரத்தை வைத்து சிக்கனமாக பயன்படுத்தி நமது வாய்ப்புகளை எப்படி பெருக்குவது என்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். அப்படி எவ்வாறு வெற்றிக்கான வாய்புக்களைப் பெருக்குவது என்று புலிகளின் வரலாற்றின் ஊடகா அடுத்து பார்ப்போம்.

 1. அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் காய்களை (உத்திகளை) குருட்டுத்தனமாக உருவாக்க முடியாது. வரலாற்றைப் பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதலும்  கற்றலும் இருக்கவேண்டும். எல்லாவற்றையும் அனுபவத்தில் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும் என நினைத்தால், அது ஆற்றலை வீணடிக்கும். புத்திசாலியானவன் வரலாற்றில் மற்றவர்களின் அனுபவத்திலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்கிறான்.

Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others.’ – Otto von Bismarck

பிரபாகரன் அவர்கள் வரலாற்றை ஆழ்ந்து கற்றவர். அவர் வாசிப்பில் ஆர்வம் மிகுந்தவர். 1970களில் பாலசிங்கம் இங்கிலாந்தில் இருந்து எழுதிய கொரில்லாப் போர் முறை குறித்த நூலை பிரபாகரன் அவர்கள் வாசித்ததின் மூலமே இருவருக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டது [7]. அவர் வரலாற்றில் கற்ற பாடங்களைக் கொண்டே இயக்கம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது.

இயற்கை எனது நண்பன், வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன், வரலாறு எனது வழிகாட்டி – பிரபாகரன் அவர்கள்

கொரில்லாப் போர்முறையே அரசுப்படைகளை எதிர்க்கும் சிறப்பான உத்தி என்பதன் அடிப்படையிலேயே கொரில்லா இயக்கமாக புலிகள் உருவெடுத்தார்கள்.  சதுரங்க ஆட்டத்தில் கிராண்ட் மாஸ்டர் தகுதி பெற்ற ஆட்டக்காரர்களின் நகர்வுகளில் 60% பழைய ஆட்டங்களில் மற்ற வெற்றிபெற்றவர்கள்  ஆடியதை வைத்தே நகர்வுகளை  மேற்கொள்கிறார்கள்[8]. அரசியல்/இராணுவ  ஆட்டமும் விதிவிலக்கல்ல.

 1. தேனீக்கள் சிக்கனமாக இயங்குவதற்குக் காரணம் அது மேலிருந்து யாரும் திட்டமிட்டு உருவாக்கியதல்ல, அவை கீழிருந்து பரிணமித்தவை. அதுபோலவே புலிகள் இயக்கமும் கீழிருந்து (Bottom-up) பரிணமித்தது. புலிகளின் பலம் அதன் தலைமையில்  இருப்பதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அதன் உண்மையான பலம் அடிமட்டத்தில் உள்ள புலி வீரனைக் கொண்டே அமைந்துள்ளது.

எமது போராட்டத்தின் வலிமை எமது போராளிகளின் நெஞ்சுரத்திலிருந்தே பிறக்கிறதுபிரபாகரன் அவர்கள்

புலிகள் இயக்கம் புலிப்பண்பாட்டின் மூலம்  உணர்வுகளின் வழியாக, பலமான அடித்ததளத்தில் இருந்து கட்டப்பட்ட இயக்கம்[9]. எதிரிகள் தலைமையை அழித்தாலும், அது மீண்டும் பலமான தலைமையைப் பெரும் வல்லமையுடையது. இதை எதிரிகளால் கொல்லப்பட்ட எழுத்தாளர்  தராகி சிவராம் பலமுறை கூறியுள்ளார்கள்.

புலிவீரர்கள் உணர்வுகளின் அடிப்படையில்  விடுதலைக்குப் போராடுவதானால், அவர்கள் முழு அர்ப்பணிப்புடன் போராட முடிந்தது.  மாறாக எதிரிப்படைகள் மேலிருந்து (TopDown) திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டவை. போர் வீரர்கள் வறுமையின் காரணமாக வேறுவழி இல்லாமல் இராணுவத்தில் இணைவதால், அவர்களிடம் உண்மையான அர்ப்பணிப்பு, உணர்வு, ஓர்மம் கிடையாது. புலிகளால் எந்த ஒரு சம்பளமும் பெறாமல், எதிரிகளை விட பலமடங்கு மனபலம் வாய்ந்த படைகளை உருவாக்க முடிந்ததற்குக் காரணம் அது கீழிருந்து கட்டியமைக்கப்பட்ட இயக்கம்.

2009 இழப்புக்குப்பின் பெரிய போராட்டங்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்கு புலிப்பண்பாட்டு இழப்புதான் காரணம், தலைமை இழப்பு அல்ல.   ஆப்கானிசுத்தானிலும்  ஈராக்கிலும் பல வருடங்களாக அமெரிக்காவும் அதன் துணைநாடுகளும் போர் புரிந்து, பல இயக்கங்களின் தலைமைகளைக் கொன்றாலும் போர் முடிவிற்கு வராததற்குக் காரணம், அவ்வியக்கங்களும் கீழிருந்து மேலாக ஒரு பண்பாட்டின் மூலம் கட்டியமைக்கப் பட்டிருப்பதுதான். அவர்களின் தலைமை அழிய,  புதிய தலைமைகள்  முன்பைவிட வீரியமாகத் தோன்றி சிக்கலைக் கூட்டுகிறது.  அவர்களின் பண்பாட்டை மாற்றாமல் வெற்றி என்பது நடக்காத காரியம்.

மேலிருந்து  திட்டமிட்டு கட்டியமைப்பது என்பது நியூட்டன் சட்டகம். பிரபாகரன் சட்டகத்தில் (சிக்கல் அமைப்பு) கீழிருந்து மேலாக கட்டியமைக்கப்படும். அவ்வாறாக கீழிருந்து கட்டியமைக்கப்படும் இயக்கங்களே நீண்டகாலம் தாக்குப்பிடித்து மாறும் சூழலுக்கு ஏற்ப  தகவமைத்து வெற்றிபெறுவதற்கான வாய்ப்புகளைக் கூட்டுகிறது.

“Evolution moves from the simple to the complex. Healthy complex systems evolve by chunking together healthy simpler systems. Attempts to design large, highly complex organizations from the top down rarely work, if ever. This merely confirms what  successful military organizations have long recognized: success starts at the small-unit level. Build strong, adaptable squads and sections first. Train and equip them well—which includes giving them ample time to train themselves (i.e., to evolve). Give them the very best leaders. Give those leaders the freedom and responsibility to lead (i.e., let them act as independent agents). Then chunk the teams and squads together into increasingly larger units.” [13]

இன்றைய திராவிடக் கட்சிகள் பார்ப்பதற்குப் பலமாக இருந்தாலும், அவை ஒரு தலைமையால் பணத்தால் மேலிருந்து கீழாக கட்டியமைக்கப்பட்ட இயக்கங்கள். தலைமையோ அல்லது தொடர்ந்து பணவரவோ இல்லையென்றால் அவை எளிதில் நொறுங்கும் தன்மை கொண்டது. அவை நீண்டகாலம் நீடிக்கப்போவதல்ல. கீழிருந்து மேலாக கட்டியமைக்கப்படும் இயக்கங்களே நிலைத்து நிற்கும். மத இயக்கங்கள் பல ஆயிர வருடங்களாக இன்றும் நிலைத்து நிற்பதற்குக் காரணம் அவை கீழிருந்து மேலாக கட்டியமைக்கப்பட்ட இயக்கங்கள். அவர்களின் பலம் என்பது சாதாரண மனிதனின் நம்பிக்கையில் பிறக்கிறது.

 1. புலிகளின் பொருளாதார பலமும் ஆட்பலமும்   மிகக்குறைவானது என்பதால், தவறுகள் என்பது பாரிய இழப்பை உண்டாக்கும். துல்லியமான தகவல்கள் அவர்களின் சிக்கனமான நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்கை வகித்தது. எதிரிகளின் நிலைகளையும் திட்டங்களையும் அறிவதின் மூலமே, அவற்றிற்கு எதிராக சிறந்த நகர்வுகளை மேற்கொள்ள முடியும். புலிகளின் புலனாய்வுப் பிரிவு இதில் மிகச்சிறப்பாக செயலாற்றியது. அவ்வாறு நல்ல தகவல்களின் அடிப்படையிலே புலிகளின் தாக்குதல்கள் அமைந்ததால், அவர்களின் திட்டம் குறி தவறுவதில்லை. அதேநேரம் புலிகள் தங்கள் நிலைகளை திட்டங்களை இரகசியம் காத்தார்கள். எதிரிப்படைகளுக்கு எங்கே தாக்குதல் நடக்கும் என்பது தெரியாததால், அவர்கள் அனைத்து நிலைகளிலும் தயாராகவே இருக்கவேண்டும். இது எதிரிகளின் ஆற்றலை வீணடித்தது.
 1. புலிகள் இயக்கம் ஒரு கைத்துப்பாக்கியில் ஆரம்பித்து வான்படை வரை  வளர்ந்தது.  தொடர்ந்து  கற்று புதிய புதிய  அணிகளையும்   படைகளையும்   உருவாக்கிக்கொண்டே இருந்தார்கள். இதற்கான அடிப்படை சூத்திரம் என்பது   இருக்கும் பொருளாதாரத்தையும் ஆட்பலத்தையும் கொண்டு எந்தப் படையணியை உருவாக்கினால் அதிக வாய்ப்புகள் கிட்டும் என்பதுதான். இதற்கு சிறந்த உதாரணம் கருப்புலிப் படையணிதான்.  சிறிய  குழுவினால் ஆன இப்படை ஆழ ஊடுருவி எதிரியை அவனது நிலத்திற்குள்ளேயே பாய்ந்து இராணுவ இலக்கைத்  தாக்கி எதிரிக்கு  பெரும் சேதத்தை உருவாக்கும்.  இதுபோன்ற தாக்குதல் எங்கு வேண்டுமானாலும், எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்பதால், இது தாக்குதலுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.  எதிரி தனது முக்கிய நிலைகளை எப்பொழுதும் தீவிரமாக காத்துக் கொண்டிருக்கவேண்டும். இது அவர்களின் பொருளாதாரத்தையும் ஆட்பலத்தினையும்  திசை திருப்பியது. சிறிய படைகொண்டு அதிக தாக்குதல் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கி  பெரிய எண்ணிக்கையிலான எதிரிப்படைகளை  முடக்கிய  ஒரே படை கருப்புலிப்படைதான். இதுபோலத்தான் புலிகள் இயக்கம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து   ஒவ்வொரு படையணி உருவாக்கத்திற்கும் பின்புலத்தில் வாய்ப்புகளின் எண்ணிக்கையும் சிக்கனமும்  காரணமாக இருக்கும்.  இவ்வாறு கீழிருந்து ஒவ்வொரு அடியிலும் சிக்கனத்தை மையமாக வைத்து புலிகள் இயக்கம் கட்டி எழுப்பப்பட்டது. அதனால்தான் அவர்கள் குறைந்த ஆற்றலில் பலமடங்கு ஆற்றலுள்ள எதிரியை பலமுறை தோற்கடித்து உலகை வியக்கவைக்க முடிந்தது.

பலவீனமான மக்களின் பலம் மிக்க ஆயுதமாகவே கரும்புலிகளை உருவாக்கினேன்” – பிரபாகரன் அவர்கள்

 1. புலிகள் இயக்கம் புதுமைகளைப் படைத்த இயக்கம். உலக இராணுவங்கள் பயன்படுத்திய நியூட்டன் சட்டக வியூகங்களை உடைத்து புதிய சட்டகத்தை உருவாக்கி இந்திய இலங்கை இராணுவங்களைப் பலமுறை தோற்கடித்தார்கள் [5]. யாரும்  நம்பவே முடியாத திட்டங்களையும் உத்திகளையும் வகுத்தார்கள்.  அவர்கள் இராணுவ உத்திகளைப் பற்றிய அறிவில் முன்னோடிகளாக இருந்தார்கள் [5]. அறிவுதான் சிக்கனத்திற்கே அடிப்படையானது.  எந்த உத்தி சிறப்பானது என்ற அறிவு இல்லாவிட்டால், அவர்களால் இவ்வளவு  வெற்றிகளை அடைந்திருக்க முடியாது.  அவர்களின் கப்பற்படைப் படகுகளை  அவர்களே வடிவமைத்தார்கள்,  பல இராணுவ தளபாடங்களையும் அவர்களே படைத்தார்கள். சிறிய எளிமையான விமானங்களை  எடுத்து, குண்டெறியும் விமானங்களாக மாற்றி வடிவமைத்தார்கள் [11]. இதெல்லாம் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் சிக்கனத்திற்கும் உதாரணங்கள். நமக்குத் தெரியாதது எத்தனையோ.

மொத்தத்தில் புலிகள் இருக்கும் பொருளாதாரத்தையும் ஆட்பலத்தையும் வைத்து சிக்கனமாக ஒவ்வொரு காய்களாக உருவாக்கி அவற்றை இணைத்து வாய்ப்புகளைப் பெருக்கி ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேறினார்கள். இதுதான் இன்றைய சிக்கல் அமைப்புகள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் கூறும்  .வெற்றிக்கான பாதை [12]. அதைப் புலிகள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பின்பற்றி வந்தார்கள்.

அடுத்து என்ன?

புலிகளின் உத்திகள் இராணுவ செயல்பாடுகளுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டாலும், அவற்றை  சமூகம், அரசியல் உட்பட அனைத்து சிக்கலான  அமைப்புகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். இது ஏனென்றால் புலிகள் பயன்படுத்திய உத்திகளும்  சிக்கலான அமைப்புகளுக்கான உத்திகளும் ஒன்றே  என்று அண்மைய ஆராய்ச்சிகளின்  மூலம் தெரிகிறது [12].  அடிப்படையில் இன்று நாம் எதிர்நோக்கும் பெரும்பாலான சிக்கல்களுக்கான உத்திகளை புலிகள் ஏற்கனவே நமக்காக உருவாக்கிவிட்டார்கள். அதை எடுத்து பயன்படுத்துவதுதான் மிச்சம்.

அன்று புலிகள் பயன்படுத்திய உத்திகளை  இன்றைய தமிழ்த்தேசிய செயல்பாடுகளுடன் ஒப்பிட்டால் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் தெரிகிறது. அதற்கு  இன்றைய தமிழ்த்தேசியத்தைக் குற்றம் கூற முடியாது. புலிகளின் உத்திகளை முழுதாகப் புரிந்து கொள்வதற்கு    புலிகள் தங்கள் உத்திகளை இரகசியம் காரணமாக ஆவணப்படுத்தவில்லை அல்லது அவ்வாறான ஆவணம் 2009-இல் அழிந்து போயிருக்கலாம். இதனால் நாம் பின்னோக்கி அவர்களின் செயல்பாடுகளை  நவீன அறிவியல் தத்துவங்களின்  வாயிலாக  ஆராய்வதின்  மூலமே அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

இன்றைய தமிழ்த்தேசிய இயக்கங்கள் தங்களது உத்திகளையும் செயல்பாடுகளையும்  சிக்கல் அமைப்பு சட்டகத்தின் (அல்லது பிரபாகரன் சட்டகத்தின்)  கீழ் மறுசீரமைப்பு செய்யவேண்டும். அதற்கு அடிப்படையாக கீழ்வரும் கேள்விகளிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்:

 1. நீங்கள் உங்கள் எதிரியைவிட அதிக அறிவைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா?

இடார்வினின் “தக்கது எஞ்சும்” என்ற தத்துவம் சிக்கல் அமைப்பில் “அறிவுடையது எஞ்சும்” என்று மாற்றி  வழங்கப்படுகிறது. புலிகளால் இவ்வளவு வெற்றிகளைப் பெறுவதற்கு ஒரு அடிப்படைக் காரணம் அவர்கள் எதிரிகளை விட போர் உத்திகளிலும் கள நிலவரங்களிலும் அறிவில் சிறந்தவர்களாக இருந்ததனால்தான்.  தமிழ்த்தேசிய இயக்கங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான அறிவைத் திரட்டுவதில் முனைப்புடன் இருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் தங்களது ஆற்றலை தேவையில்லாத இடங்களில் வீணடிக்க வேண்டிவரும்.  இருப்பதிலேயே மோசமான தவறு என்பது நாம் தவறான பாதையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறோம் என்பதே தெரியாமல் செல்வதுதான்.  நமது உத்திகளை தொடர்ந்து கற்று கேள்விக்குட்படுத்தவேண்டும்.

நமது அறிவு முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் பெரிய தடை என்பது “நம்மால் அனைத்தையும்  பார்த்து புரிந்துகொள்ள முடியும்” என்பதே. இதுபோன்ற கருத்துக்கள்தான் “உலகம் தட்டை” என்று மனிதர்களை நீண்டகாலமாய் முன்னேறாமல் தடுத்தது. நாம் அறிவியல் தத்துவங்களைக் கற்கவேண்டும், அதன்  அடிப்படையில் சிந்திக்கவேண்டும். [14]

 1. நீங்கள் ஒரு உத்தி என்றில்லாமல் பல உத்திகளைக் கையாள்கிறீர்களா?

சதுரங்க ஆட்டத்தில் எப்படி ஒரு காயை மட்டும் நகர்த்தி வெற்றிபெற முடியாதோ,  அதுபோல ஒரு உத்தியை மற்றும் வைத்துக்கொண்டு  வெற்றிபெற முடியாது.  பல்வேறு உத்திகளை இணைத்து வாய்ப்புகளைப் பெருக்கி ஒவ்வொரு அடியாக வைத்துதான் வெற்றிபெற முடியும்.  வெற்றிக்கான  திட்டம் என்று முதலிலேயே ஒரு திட்டம் தீட்டமுடியாது. வெற்றிக்கானப் பாதை தானாக ஒவ்வொரு அடியாக பரிணமிக்கும்.

இன்று தமிழகத்தில்  ஒரு பலமான அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி வெற்றி கொள்ளலாம் என்று நினைப்பது ஒரு காயை நகர்த்தி வெற்றிகொள்ள நினைப்பதற்குச் சமம். பா.ச.க கட்சி (BJP) ஏன் இந்திய அளவில் வெற்றி பெறுகிறது என்றால் அது ஒரு தனி  கட்சி  அல்ல, பல்வேறு இந்துத்வா அமைப்புகளுடன் சேர்ந்து இயங்கும் கட்சி. நம்மிடம் இருக்கும் காய்களின் எண்ணிக்கையை விட அவர்களிடம் அதிக காய்கள் உள்ளன. இதுதான் அவர்களின் வெற்றிக்கு அடிப்படை. அவர்களை எதிர்கொள்ள அவர்களைவிட அதிக எண்ணிக்கையிலான அமைப்புகளை/உத்திகளை உருவாக்கி இயங்கவேண்டும். அப்பொழுது வெற்றி  எளிதாகும்.

 1. உங்கள் அமைப்புகள் கீழிருந்து மேலாக கட்டப்பட்டிருக்கிறதா?

ஒரு இயக்கத்தின் உண்மையான பலம் தலைமையில் இல்லை, அதன் கீழ்மட்ட உறுப்பினரிடம் உள்ளது. புலிகளின் பலம் ஒரு புலிவீரனின் நெஞ்சுரத்திலிருந்து பிறக்கிறது. அவ்வாறு பலமான உறுப்பினர்களை வைத்து, படிப்படியாக கீழிருந்து பல்வேறு பிரிவுகளை உருவாக்கி அடுக்கடுக்காக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிரிவும் சிக்கனமாக தேவைக்கேற்ப இயங்கி இயக்கத்தின் மொத்த வாய்ப்புகளை  பெருக்கும்படி  உருவாக்கப்படவேண்டும்.

இவ்வுலகத்தில் உயிர்கள் இவ்வாறுதான் கீழிருந்து மேலாக பரிணமித்தன. அவ்வாறு கீழிருந்து மேலாக உருவாகும்  இயக்கங்கள்தான்  பரிணாம இயக்கங்களாக, சூழலுக்கு ஏற்ப சிறப்பான தகுதியுடையதாக வெற்றிபெறுவதாக அமையும்.

 1. நீங்கள் புதுமையைப் படைக்கிறீர்களா?

ஒரு இயக்கம் தொடர்ந்து கற்று புதுப்புது உத்திகளையும் அமைப்புகளையும் உருவாக்கிக்கொண்டு செல்லவேண்டும். எவ்வளவு தூரம்  பல காய்களை சேர்த்து நகர்த்துகிறீர்களோ, அவ்வளவு தூரம் வெற்றி வாய்ப்புகள் கூடும். அவ்வாறு புதுமையைப் படைக்க தொடர் கற்றலிலும்  சோதனையிலும் ஈடுபடவேண்டும்.

 1. நீங்கள் சிக்கனத்தைக் கடைபிடிக்கிறீர்களா?

இவ்வுலகில் பரிணாமப் போட்டியில் யார் சிக்கனமாக ஆற்றலைப் பயன்படுத்துகிறார்களோ, அவர்களுக்கே வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் கூடுகின்றன.  இதை அனைத்து உயிர்களிடத்தும் காணலாம்.  இவ்வுலகில்  சிக்கனமானது எஞ்சும் என்றும் கூறலாம். இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு அடியிலும் சிக்கனம் பேணப்படவேண்டும். எந்த உத்திகள் சிறந்தது என்பதையும் சிக்கனமே கண்டுபிடிக்க உதவும். குறைந்த செலவில் எது அதிக வெற்றி வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறதோ, அந்த உத்திகளுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படவேண்டும்.

இன்று தமிழ்தேசிய இயக்கங்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்துகிறார்கள். ஆனால் அதில் எவ்வளவு வெற்றி கிடைக்கிறது என்பதில் தெளிவு இல்லை. வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத இடத்தில் பொருளையும் நேரத்தையும் வீணடிக்கக்கூடாது. தெளிவான குறிக்கோளுடன் செயல்பாடுகள் இருக்கவேண்டும். செயல்பாடுகள் குறிக்கோள்களை எட்டவில்லை என்றால், உத்திகளை மறுபரிசீலனை செய்து  வீணான உத்திகளை/செயல்பாடுகளை  நீக்கவேண்டும்.

 1. எதிரியின் ஆற்றலை வீணடிக்கிறீர்களா, உறிஞ்சுகிறீர்களா?

உங்களின் ஆற்றலை சேமித்துக்கொண்டு எதிரிகளின் ஆற்றலை வீணடிப்பது ஒரு உத்தியாக இருக்கவேண்டும். புலிகள் குறைந்த செலவில் எதிரிகளுக்கு பெரு நட்டத்தை உருவாக்குவதில் கைதேர்ந்தவர்கள். புலிகளின் பெரும்பாலான ஆயுதங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து கைப்பற்றியவையே.

இன்று தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை உறிஞ்சி அதைக்கொண்டே தமிழையும் தமிழர் அடையாளத்தையும் வெகுகாலமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதைத் தலைகீழாக மாற்றவேண்டும். எதிரியை உறிஞ்சி நாம் எப்படி பலம்பெறுவது என்று  செயல்படவேண்டும்.

இதுவரை நாம் பார்த்தது பிரபாகரன் சட்டகத்தின் (சிக்கல் அமைப்பு சட்டகத்தின்) சில முக்கியமான ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் கருத்துக்களை மட்டுமே.    இது எந்த வகையிலும் ஒரு முழுமையான ஆய்வு அல்ல.

புலிகளை அறிவில்லாத முரடர்கள் என்று சில தமிழ் இயக்கங்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. ஆனால் உண்மையில் புலிகளைப்போல அறிவிலும் ஆற்றலிலும் விஞ்சிய இயக்கங்கள் இதுவரை தமிழர் வரலாற்றிலேயே தோன்றியதில்லை. புலிகள் கற்றது படைத்தது பலவகையில் புதுமை என்பதால், உலக இராணுவங்கள்  இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் அவர்களைக் கற்றுக்கொண்டிருக்கும். புலிகளைக் கற்காமல் தமிழ்த்தேசியம் ஒரு அடியும் முன்னேற முடியாது.

பி.கு: புலிகள் எந்த தவறும் செய்யாத இயக்கம் என்று நான் கூறவில்லை. இதை ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் தெளிவு படுத்தியே வருகிறேன். அவர்களிடம் இருந்து என்ன கற்கலாம் என்பதுதான் எனது கட்டுரைகளின் நோக்கம்.

 

உசாத்துணை:

 

 1. What is Life? Lecture by Jeremy England. https://www.youtube.com/watch?v=e91D5UAz-f4
 2. Osinga, Frans PB. Science, strategy and war: The strategic theory of John Boyd. Routledge, 2007.
 3. Newman, James R. The world of mathematics., 1956.
 4. Alex Wissner-Gross: A new equation for intelligence, TED Talk, https://www.youtube.com/watch?v=ue2ZEmTJ_Xo
 5. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 3
 6. Strategy, Liddel Hart
 7. அன்ரன் பாலசிங்கம், விக்கிப்பீடியா, https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
 8. Chandler, Murray, and Graham K. Burgess. How to Beat Your Dad at Chess. Gambit, 1998.
 9. சு.சேது, ஈழப்போரிலிருந்து நாம் கற்கவேண்டிய பாடங்கள் –  பகுதி 4
 10. Black Tigers, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Tigers
 11. பரணி கிருஷ்ணரஜனி, https://www.facebook.com/parani.krishnarajani/posts/2353230988063093
 12. Bar-Yam, Yaneer. Making things work: solving complex problems in a complex world. Knowledge Industry, 2004.
 13. Alberts, David S., and Thomas J. Czerwinski. Complexity, global politics, and national security. NATIONAL DEFENSE UNIV WASHINGTON DC, 1997.
 14. சு.சேது, தமிழ்த்தேசிய அரசியலுக்கு எதிராக உள்ள பெரிய தடைக்கல் எது?
 15. Page, Scott E. The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies-New Edition. Princeton University Press, 2008.
 16. சு.சேது, தமிழுணர்வு எங்கிருந்து வருகிறது, அதன் சமூக தாக்கம் என்ன?

 

 

 

 

Posted in அரசியல், ஈழப்போர், ஈழம், தமிழ்த்தேசியம், Uncategorized | 4 Comments

தெர்மாப்பிளையும் நந்திக்கடலும்

கி.மு 480-இல் பெர்சியப் படைகள் கிரேக்க நாட்டின்மீது பெரும்படை கொண்டு போர் தொடுத்தது. அதை முதன் முதலில் சுபார்ட்டா நாட்டு மன்னர் லியோனாடைசு  300 வீரர்களுடன் தெர்மாப்பிளையில் எதிர்கொண்டு போரிட்டு அனைவரும் வீரமரணம் அடைகின்றனர். ஒரு வீரன் அந்தச் செய்தியை  ஏதென்சு நாட்டின் தளபதி தெர்மக்கலீசிடம் “தெர்மாப்பிளையில் தோற்றுவிட்டோம்” என்று கூறுகிறார்.  அதற்கு தெர்மக்கலீசு “அது தோல்வியல்ல, அதுதான் இருப்பதிலேயே மகத்தான வெற்றி. இது மொத்த கிரேக்க நாடுகளையும்  ஒன்று திரட்டி பெர்சியாவை  ஓட விரட்டும்” என்கிறார். முடிவில் அதுதான் நடந்தது. இறுதியில் தெர்மக்கலீசின் தலைமையில் சலாமிசில் நடந்த கடற்போரில் பெர்சியாவின் கப்பல்கள் நொறுக்கப்பட்டு பெர்சியப்படைகள் தோற்று ஓடின. அதன்பிறகுதான் கிரேக்கர்களின் பொற்காலம் ஏற்பட்டது. இன்று உலகில் உள்ள பெரும்பாலானோருக்கு கிரேக்கர்களின் சாதனைகள் என்ன, அவர்கள் எந்தெந்த போரில் வெற்றிபெற்றார்கள் என்று தெரியாது. ஆனால் பெரும்பாலோனருக்குத் தெரிவது அந்த 300 பேர் எதிர்த்து போர் புரிந்து இறந்ததுதான். ஏனென்றால் அதுதான்   மகத்தான வெற்றி. ஒரு போர் வெற்றியில் முடிந்ததா அல்லது தோல்வியில் முடிந்ததா என்பது அந்தப்போரின் உடனடி முடிவு தீர்மானிப்பதல்ல. அது எதுமாதிரியான வரலாற்றுப்  பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதே முடிவு செய்கிறது.  அந்தவகையில் தெர்மாப்பிளையின் தாற்காலிகத் தோல்வி இறுதியில் மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றுத்ததந்தது. அதுவே கிரேக்கர்களின் பொற்காலத்திற்கும் அடிப்படையாக இருந்தது.

இன்று தமிழினமும் கிரேக்கர்கள் எதிர்நோக்கிய வரலாற்றுப் பாதையிலேதான் செல்கிறது. பெரும்பாலானோர்  நாம் ஈழ இறுதிப்போரில் தோல்வியுற்றோம் என்று வரலாறு தெரியாமல் குழம்பிக் கிடக்கின்றனர். முள்ளிவாய்க்காலிலும் நந்திக்கடலில் சுதந்திரம்தான் குறிக்கோள் என்று ஆயிரக்கணக்கான போராளிகளும் மக்களும் இறுதிவரைப் போராடி உயிர் துறந்தனர். வரலாற்றின் பார்வையில் இதுதான் தமிழினம் தனது மொத்த வரலாற்றில் படைத்த மாபெரும் வெற்றி. இது ஒன்றுதான்  காலத்திற்கும் நின்று எதிரொலிக்கும். இதுதான் தமிழர் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து மாபெரும் பொற்காலம் படைக்கும்.

அவ்வாறு புலிகள் எதிர்த்து போரிடாமல் சிங்களம் கொடுக்கும் எச்சில் சோற்றுக்கு சரி என்று சொன்னால் என்ன நடந்திருக்கும்? அதுதான் புலிகளின் மாபெரும் தோல்வியாக அமைந்திருக்கும். இப்படித்தான் தமிழ்நாட்டில் திராவிட நாடு அமைப்போம் என்று ஒரு இயக்கம்  வெற்றிகொண்டது. முடிவில் சில தற்காலிக இலாபத்திற்கு திராவிடநாடு கோரிக்கையை கைவிட்டு அரசியலிலும்  அதிகாரம் பெற்றது. ஆனால் முடிவு என்ன ஆனது? இன்று பெருபாலான தமிழ்தேசியப் பற்றாளர்கள் பார்வையில், திராவிடக் கட்சிகளின் வெற்றி என்பது மாபெரும் தோல்வியையே பரிசாகக் கொடுத்துள்ளது. இன்று அது  பிழைப்புவாத இயக்கங்கள் என்பது திராவிடக் கொள்கைகளில் உண்மையான பற்றுள்ள பெரியாரியவாதிகளே ஒப்புக்கொள்வார்கள். ஒரு வெற்றி எவ்வாறு படுதோல்வியில் முடியும் என்பதற்கு திராவிடக் கட்சிகளின் வரலாறு சாட்சி.

இறுதிப்போரில் தமிழினம் இருப்பதிலேயே மகத்தான வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பதை உணர்வதின் மூலமே, தமிழினம் தனது வெற்றிக்கான வரலாற்றுப்பாதையில் கிரேக்கர்களைப் போல பயணிக்க முடியும். அதில்லாமல் தோல்வியுற்றோம் என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தால், நம்மை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது. எதிரியும் அதைத்தான் விரும்புவான். நமது வெற்றிக்கான முதல் அடி என்பது, நந்திக்கடலின் வெற்றியை  உணர்ந்து,புலிகளின் ஓர்மத்தை உள்வாங்கி, மக்களிடம் பரப்பி, அனைவரையும் புலிபண்பாட்டின் கீழ் ஒற்றுமைப்படுத்துவதுதான்.

 

புலிப்பண்பாடு:  https://sethusubbar.wordpress.com/2019/02/24/eelamlesson4/

தெர்மாப்பிளை போர்: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Thermopylae

சலாமிசு கடற்போர்: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Salamis

 

சில குறிப்புகள்:
1. நான் புலிகள் செய்தது அனைத்தையும் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தவறுகளும் ஏற்பட்டுள்ளன.

2. புலிப்பண்பாடு என்று நான் குறிப்பிடுவது, பொதுச்சமூகத்திற்கு ஏற்ப, புலிகளின் பண்பாட்டை மாற்றிய வடிவத்தை குறிக்கும். இதில் அவர்களின் தவறுகளும் நீக்கப்படும்.

3. வெற்றிக்கானப் பாதை என்பது ஆயுதப்போர் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. நமது பாதையை காலம் தீமானிக்கும், வரலாறு வழிநடத்தும்.

4. திராவிட இயக்கங்கள் பல்வகை சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்தி சமூகத்தை முன்னேற்றி மாற்றி வடிவமைத்தது, மொழியைக் காத்தது என்பவை அவற்றின் வெற்றிதான். ஆனால் இன்று அந்த வெற்றிகளை இயக்கங்கள் பறிகொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றன. இதில்தான் திராவிட இயக்கங்களின் தோல்வியைப் பார்க்கவேண்டும்.

Posted in ஈழப்போர், ஈழம், தமிழ்த்தேசியம், Uncategorized | 3 Comments